Son Yazılar

Eşcinsellik Hastalık mı Tercih mi?
20. Yüzyılda eşcinsellik çoğunlukla bir tür akıl hastalığı olarak tanımlanmış, ancak sonrasında 1993 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık sınıflandırmasından çıkarılmıştır. Bundan öncesinde eşcinsellik genel olarak bilimsel çevrelerde hastalık; dini çevrelerde ise ahlaksız bir tercih olarak görülüyordu. Lakin günümüz düşünürlerine göre eşcinselliği sadece bir hastalık olarak tanımlamak pek de mantıklı olmayacaktır; nitekim bu durumu ispatlayacak yeterli bilimsel deliller mevcut değildir. Bu nedenle de eşcinselliğin sadece bir hastalık olarak görülmesi ve yalnız tıbbi yollarla tedavi edilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Hatta daha doğrusu çoğu modern görüşe göre tedavi edilmesini gerektirecek bir durum da söz konusu değildir. Karşı hipotezlerde ise eşcinsellik bir tür hormonal rahatsızlık olarak görülmekte ve doğal olarak tedavisi gerekmektedir. Bu yazıda bilim ve felsefe dünyasının ortaya attığı fikirleri, kaotik nötral bakış açısıyla, tarafsız bir şekilde inceleyeceğim.


Genel Kavramlar

Öncelikle eşcinsellik ile ilgili genel kavramları öğrenmek, konunun bütününü anlama açısından daha verimli olacaktır. İnsanların cinsel tercihleri üç şekilde olabilmektedir. Karşı cinsten hoşlanıyorsa heteroseksüellik (olağan cinsel seçim), kendi cinsinden hoşlanıyorsa homoseksüellik (eşcinsellik) ve iki cinsle de aşk ve cinsel birliktelik kuruyorsa biseksüellik (zaman ve cinsiyet kavramlarından bağımsız ise panseksüellik)  adı verilir. Kadın eşcinselliğine, yani bir kadın iken kadınlardan hoşlanma durumuna lezbiyenlik, erkek eşcinselliğine yani bir erkek iken erkeklerden hoşlanma durumuna ise gaylik denir. Bu cinsel tercih kavramlarının yanında bir de bedensel tercih kavramları bulunmaktadır. Kişinin, doğuştan gelen cinsiyetini reddederek kendi vücudunu karşı cinsten hissetme durumuna transeksüellik adı verilir. Transeksüellik, bedensel bir kavramdır; transeksüel bir insan eşcinsel olabildiği gibi biseksüel ya da heteroseksüel de olabilmektedir. Örneğin, kadınlardan hoşlanan bir kadın, kendi dişi vücudunu seviyor ve kadın olmaktan memnun ise, o sadece lezbiyen - eşcinseldir. Ancak hem kadınlardan hoşlanan hem de kendini erkek gibi hisseden, kendi dişi vücudunu sevmeyen ve değiştirmek isteyen bir kadın sadece eşcinsel değil aynı zamanda da transeksüeldir. Başka bir örnek vermek gerekirse, kadınlardan hoşlanan, kendi erkek vücudunu sevmeyen bir erkeğin, vücudunu değiştirerek ameliyatla kadın vücuduna sahip olduğunu düşünelim. Bu erkek artık bir kadın vücudundadır ama yine de kadınlardan hoşlanmaktadır. İşte bu erkek bir transeksüeldir, ancak bir eşcinsel değildir.

Son olarak hermafroditlik ve travestilik kavramlarına da değinelim. Travestilik, bir erkeğin kadın gibi giyinmesi durumudur, bedensel olması gerekmez. Bir travesti, transeksüel, eşcinsel, biseksüel veya heteroseksüel olabilir. Diğer yandan kadınların erkek gibi giyinmesi fazla dikkat çekmediği için kadınlarda travestilik sıfatlandırması pek yapılmaz. Hermafroditlik ise; doğuştan hem erkek hem de kadın cinsel organlarına sahip olmaktır. Bu kavramı ileride detaylı inceleyeceğiz.


Kusurdan Doğan Hastalık, Hastalıktan Doğan Tercih?

Son zamanlarda ortaya çıkan bir iddiaya göre eşcinselliğin çocuklukta veya daha sonrasında yaşanan travmaların bir sonucu olarak, tedavi edilebilen psikolojik bir hastalık olduğu öne sürülmüştür. Türkiye de dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde psikoterapi ile eşcinselliği tedavi etmeyi amaçlayan klinikler mevcut bulunmaktadır. ABD’de Eşcinsellik Üzerine Ulusal Araştırma ve Tedavi Birliği’nin eski başkanı Dr. Joseph Nicolosi ; "Homoseksüel olduğu halde gay olduğunu kabul etmek istemeyen erkekler var. Bu erkekler psikolojilerinde yadsıyamayacakları bir homoseksüel yönleri olsa da gay kavramının işaret ettiği yaşama biçimini ve değerleri benimsemiyorlar. Bu yüzden de değer yargıları ile cinsel eğilimleri arasında çatışma yaşıyorlar. Ve bu nedenle de bu durumu bir sorun olarak görüp ondan kurtulmak istiyorlar. Kısaca, bu erkekler tedavi olmak istiyorlar. Terapistlerin “neden gay olmak istemiyorsun?” sorusuna verdikleri cevap “çocuk sahibi olmak ve toplum tarafından dışlanmamak oluyor.” diyor. Ancak Nicolosi tarafından öne sürülen bu iddia, yine kendisi tarafından çürütülüyor. Aslında görüldüğü gibi eşcinsel bir kişi, kendisinin gerçekten hasta olduğunu düşünmüyor, toplum içinde dışlanmamak ve yalnız kalmamak için kendisini bu farklı durumundan kurtarmak ve bu nedenle tedavi olmak istiyor. Homoseksüel olduğu halde gay olduğunu kabul etmeyen bu kişilerin tamamı aslında toplumsal baskıdan korktukları için bu durumu kabullenememektedir. Eğer ki toplum eşcinselliği çok doğal bir durum olarak görseydi, bu kişiler asla gay olduklarından rahatsız olmayacaklardı.

Elbette eşcinselliğin en büyük etkenlerinden birisi doğuştan gelen hormonal bozukluktur ve bu kusurlu yapıyı diğer doğuştan gelen kusurlar gibi bir hastalık olarak kabul ederiz (burada bir ayrımcılık düşünülmesin, örneğin mavi gözlü olmak da genetik bir kusur olduğu için aslında hastalıktır). Ancak diğer yandan kişi, sahip olduğu -genlerindeki mevcut- cinsiyeti seçerek hormon tedavisi görmeyi seçebilir (pek başarı sağlamasa da); ya da tam tersi cinsiyeti seçerek dışarıdan medikal yardımla daha çok hormon alarak hormonal bozukluğu daha da arttırabilir ve cinsiyet değiştirebilir (yine tam olarak gerçekleşmese de). Bu durumda eşcinselliği bir tercih olarak görebiliriz. Evet, eşcinselliğe başta hormonal bozukluk olmak üzere, yetişme tarzı, psikolojik sorunlar veya karşı cinse duyulan hayal kırıklığı gibi psikolojik veya biyolojik hastalık sınıflandırılmasına sokulabilecek etkenler neden oluyor olsa da eninde sonunda homoseksüel (& biseksüel) isteği tercih edilen yönde desteklemek ya da baskılamak kişinin elinde olduğu (yalnızca tıbbi müdahale ile) için, bu durum sadece bir hastalık değil, aynı zamanda da bir tercihtir.

Gençliğinde cinsel tacize veya tecavüze uğramış çocukların gelecekte eşcinsel eğilim göstermeleri de sonradan kazanılan bir durum değildir. Nitekim her istismara uğrayan erkek çocuğu homoseksüelliğe yönelmemektedir. Bu durumu, zaten çocukta olan eşcinsel eğilimin cinsel istismar ile tetiklenerek ortaya çıkması olarak görebiliriz. Bu nedenle de başından böyle olaylar geçmiş kişilerin de durumu yine hormonal kusurlar ile ortaya çıkan, psikolojik ve çevresel faktörler ile kuvvetlenen bir tercih meselesidir.


Eşcinsellik Doğal mı?

Bir insanın güvenli üreme sistemi iki adet cinsiyeti ve o iki farklı cinsiyetin birbirleriyle ilişkiye girmesini desteklemektedir. Doğal olarak, insanın bedensel yapısı sağlıksal olarak eşcinselliğe uygun değildir. Eşcinsellik ortaçağdan beri Hıristiyanlık tarafından tanımlanan “peccatum contra naturam” yani doğaya karşı işlenen bir günah olarak görülmüştür. Aşk ve zevk konularını geçersek, canlıların cinsel ilişkiye girmelerinin bir diğer nedeni üreme içgüdüsüdür. Bu durumda eşcinselliği doğal varsaymak imkânsızdır. Kısaca, "eşcinsellik etik midir değil midir" sorusundan önceki konu (ki zaten etik olup olmadığı bizi ilgilendirmez) eşcinselliğin doğal olup olmadığıdır. Cinselliği bir üretim aşaması ve yeni nesilleri de ürün olarak değerlendirirsek, eşcinsellik; asla ürün vermeyen bir aşama olarak görülebilir.

Bazı çevrelerde Tanrı tarafından yaratılmış "hatalı ürün" olarak görülen çift cinsiyetli - Hermafrodit bireylerin varlığı da yine eşcinselliği doğal kılamamaktadır. Hemen bir yanlışı düzeltelim, hermafrodit bireyler aslında çift cinsiyetli değil, sadece iki cinsiyet organına da sahiptir. Bir insana çift cinsiyetli denilebilmesi için kadınlara ait XX ve erkeklere ait XY üreme kromozomlarının her ikisini de taşıması gerekir. Ancak biyolojik olarak böyle bir durum elbette mümkün değil. Hermafrodit yani belirgin olmayan bir dış genital bölgeyle doğmuş kişilerin ya XX ya da XY kromozomu bulunur; yani aslında bu kişilerin her ne kadar iki adet cinsel organları olsa da genetik olarak tek cinsiyetleri vardır. Yani Hermafrodit bir bireyin üreme sistemiyle ilgili doğuştan gelen kusurları olmasına rağmen, cinsiyeti bir tanedir. Bu nedenle Hermafroditlik hem tercihtir, kişi hangi cinsiyete sahipse, o cinsiyete göre yaşamayı  seçerek, diğer cinsiyete ait üreme yapılarını bir kusur olarak görüp, tedavi olabilir veya aslında olmadığı diğer cinsiyeti seçerek hormonal yardımla eşcinselliğe yönelebilir.

Transeksüellik yani cinsiyet değiştirmek ise başlı başına farklı bir durumdur. Kişi hormonları ve tercihleri ile başka bir cinsiyete ilgi duyabilir, ancak sahip olduğu bedeni sevmemek ve onu değiştirmeye çalışmak psikolojik bir anormalitedir. Bilindiği gibi kendini heteroseksüel, homoseksüel veya biseksüel olarak betimleyen transeksüeller bulunmaktadır. Bu durum "karşı cinsin bedenine sahip olma" isteğinin herhangi bir hormonal kusurla alakası olmadığını göstermektedir. Siyahi olarak doğan ve kendini beyazlatmak isteyen bir erkeğin veya estetik yaptıran bir kadının durumuyla; transeksüellik aynı kategoride bulunmaktadır. Hepsi doğuştan geleni beğenmeme ve farklılaşma isteği ile açıklanabilir. Hatta bazı bilim adamlarına göre, erkeklerdeki transeksüel istek, teşhircilik ve kadın vücuduna duyulan aşırı arzu ile, kadınlardaki ise maskulen fobi ile açıklanabilmektedir. Bu kapsamda, her ikisi de kısmen tercih olsa da transeksüellik ile eşcinsellik birbirinden net çizgilerle ayrılmaktadır.

Eşcinsellik konusunda homofobik bireyleri yargılamamak gerekir. Toplumlarda, "doğal" olarak, "doğal" olanın dışında kalan ya da "doğallık" sınırlarını aşan her şey, "doğal" insanın şaşkınlığı ve/veya "doğal" tepkisi ile karşılaşır. Bu yabancı ve farklıya karşı duyulan tepki mekanizmasıdır ve insanoğlunun genlerinde mevcuttur (İnsanın İçindeki Kötülük adlı yazıma bakabilirsiniz). İki gay erkeğin öpüşmesini ve daha ilerisini gören, heteroseksüel bir erkeğin rahatsız olması doğaldır. Elbette, rol yaparak kişi rahatsız olmuyor gibi kendisini gösterebilir; ancak her erkekten bunu beklemek mantıklı olmayacaktır. Bir homofobik bireyle diğerini ayıran özellik ise özgürlüklere karşı bakış açısıdır. İki birey de eşcinsel ilişkiyi görmekten rahatsız olsa da birisi özgürlükçü davranıp durumu normal karşılamakta, diğeri ise otokrat davranış göstererek haddi olmadan başka insanların hayatına ve ne yapacaklarına karışmaktadır. Engellenmesi gereken ikinci insandır.


Dinlerde Eşcinsellik

Biraz tarihte geriye gidersek, değil İbrahimi dinler, en eski Pagan dinlerinde bile eşcinselliğin doğal karşılanmadığını görebiliriz. Tanrıça odaklı paganizme göre, erkek eşcinselliği doğaya ve insan vücuduna karşı bir suçtur. Paganizmde insan kendi vücuduna zarar verecek davranışlardan kaçınmalıdır. Nitekim ters ilişkinin insan sağlığına zararlı olduğu tıbbi olarak ispatlanmış bir gerçektir (Pasif gay erkeklerin yaşam süresi 40-50 yılın üzerine nadiren çıkmaktadır. Ters ilişki, kişinin iç organlarına kalıcı zararlar vermekte ve AIDS ve frengi gibi hastalıkların bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bilimsel verilere göre AIDS ters ilişki ile daha yüksek oranda bulaşabilmektedir). Ancak tanrıçaya tapan ve neredeyse bütün din görevlileri kadın olan paganizmde normal olarak kadın eşcinselliği, yani lezbiyenlik yasak veya suç değil aksine kutsal kabul edilmiştir. Onlara göre, kadın vücudu ve ruhu gibi kutsal ve mükemmel şekilde yaratılmış bir yapıya istek duymak takdir edilecek bir durumdur. Bu nedenle antik dini ayinlerde erkek-kadın, kadın-kadın ve erkek-birden fazla kadın tarzı ilişkilere bolca yer verilmiştir.

Diğer yandan çok tanrılı mitolojide erkek eşcinselliği sıkça görülmektedir. Hatta baş tanrı Zeus'un bile eşcinsel ilişkiye girmesiyle ilgili mitler bulunmaktadır. Çok tanrılı paganizm de eşcinsel ilişkiye girmiş veya karısına sıklıkla aldatan Zeus, tecavüzcü Hades ve kocası dışında bir çok tanrıyla ilişkiye girmiş Afrodit gibi karakterler mevcuttur. O dönemin insanları kendi davranışlarını da tanrılara yansıtarak bir nevi kendilerini aklamaya çalışmışlardır.

Eşcinselliğe İbrahimi dinlerden bakarsak, Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam, erkek eşcinselliğini kesin olarak yasaklamıştır. Dinlere göre günah olarak nitelendirilen bu davranış, bir hastalık değil tercih meselesidir. Çünkü dinlerin insanları ellerinde olmayan hastalıklar değil tercihleri nedeniyle cezalandırdığı kabul edilir. Yani Tanrı, asla bir insanı tercihi olmayan bir durum nedeniyle cezalandırmaz. Diğer yönden, bazı sufi dinsel görüşlere göre, tanrı her insana belli kusurlar vermiş ve o kusurlarla hakkıyla başa çıkmalarını beklemiştir. Yani, bu görüşe göre, tanrı özellikle bir insana eşcinsel duygular verip, o kişiden eşcinsel duygularını günah olduğu için bastırmasını bekleyebilir. Aslında iki görüş de aynı kapıya çıkmaktadır, dinlerde eşcinsellik genel olarak bir tercih olarak görülür ve tanrı insanın doğru tercihi yapmasını ister.

Dinlerde başka bir ilginç konu ise, aynı Paganizm gibi, her ne kadar erkek eşcinselliğine sonuna kadar karşı olsa da lezbiyenlik konusunda aşırı bir zorlamanın olmamasıdır. Kuran’da Lut ve kavmi ile ilgili geçen ayetlerden bazılarını inceleyelim:

Ve Lut... Toplumuna şöyle demişti: "Sizden önce âlemlerden hiçbirinin yapmadığı bir iğrençliğe mi girişiyorsunuz?" Araf 80

“Siz, kadınları bırakıp şehvetiniz yüzünden erkeklere gidiyorsunuz. Doğrusu siz sınır tanımayan bir topluluksunuz." Araf 81

“Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz." Şuara 165-166

“Lut’u da (peygamber olarak gönderdik). Hani o kavmine şöyle demişti: "göz göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz." Neml 54-55

“Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: "gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayâsızlığı işliyorsunuz. Siz hâlâ erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız?" kavminin cevabı, "eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi Allah'ın azabını getir biz." demeden ibaret oldu.” Ankebut 28-29

Görüldüğü gibi İslam’da sürekli olarak, "kadınları bırakarak erkeklere yaklaşan" bir toplumdan ve suç işlediğinden bahsedilmektedir. Ancak herhangi bir şekilde kadın-kadın homoseksüel ilişkilere bir gönderme bulunmamaktadır. Bu durumun iki nedeni olabilir; ya dinler gerçekten de lezbiyen ilişkiyi erkek eşcinselliğine kıyasla çok ciddi oranda yasaklamamıştır ya da Lut Kavmi’nde hiç lezbiyen ilişki yaşanmamaktaydı. Her iki olasılıkta da genel kanı dinlerin, lezbiyen ilişkiyi, erkek eşcinselliğine göre daha az yadırgadığı yönündedir. Çünkü kadın-kadın cinselliği, ters ilişki olmadan ve vücuda zarar vermeden yaşanabilir.

Musevilik'e bakacak olursak, Tevrat’a göre eşcinsellik iğrençlik olarak görülür ve cezası çok daha ağırdır. Musevilik ters ilişkiyi yaşayan erkeğin derhal öldürülmesini emreder:

“Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.” (Lev. 20:13)

"Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir."  (Lev. 18:22)

Ancak, Tevrat'ta da aynı Kuran’daki gibi sadece duygusal anlamda -cinsel birleşme olmadan- eşcinsel olan bireyler için bir ceza hükmü bulunmamaktadır.

Not: Yine de tüm bu bariz kanıtlara rağmen din adamları eşcinselliğe genelleme yaparak bakmaktadır. Sünni ve Şii İslam mezhepleri, Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlık ve Musevilik her tür eşcinselliği haram kılmaktadır. Halbuki İbrahimi dinlere ait metinlerde teknik olarak eşcinsellik değil, ters ilişki kınanmaktadır. Transeksüellik konusunda ise tek yorum Şii İmam Humeyni tarafından gelmiştir. Humeyni, transeksüellik için, bir eşcinsellik türü olmadığı için günah değildir kararı vermiştir. Bu nedenle günümüzde İran'da eşcinseller idam edilirken, transeksüellik serbesttir ve açık bir şekilde cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılmaktadır.


Kişisel Özgürlükler ve Sağlık

Eşcinsel savunucularının bir diğer iddiası ise insanın zevk aldığı şeylerden ayrılmaması gerektiğidir. Yani, düşünceye göre, bir erkek, homoseksüel ilişkiden zevk aldığına göre bu duruma devam etmeli ve toplumun geneli de o kişiyi yadırgamamalı ve desteklemelidir. Fakat unutulmaması gereken şudur ki, örneğin tecavüz eden kişi de zevk almak için bu hareketi gerçekleştirmektedir. O halde, tecavüzcüleri de desteklememiz mi gerekir? Ya da madem durum tercih ve zevk meselesi olduğu için serbest bırakılmalıdır, o halde pedofili ve çocuk pornosu da serbest bırakılabilir; sonuçta bunlar da tercih ve zevk değil midir? Hatta toplumun geneline bakarsak ahlaki ve etik kuralları yıktığımızda çoğu erkeğin itiraf edemeseler de 15-16 yaşındaki kızlarla ilişkiye girme fikrine şehvetle baktığı görülebilir. Kısaca zevk almak her zaman doğruyu yapmak anlamına gelmez.

Her ne kadar yazıda birçok tıbbi, dinsel ve ahlaki boyutta örnekler vermişsem de, yasaklamalar ve düzenlemelerde göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey sağlıktır. İki kişi arasındaki duygusal ilişkiye üçüncü kişilerin karışması asla etik değildir, bu nedenle pratikte kimse, eşcinsel bireylerin hayatına müdahale etmemelidir. Ancak, erkek eşcinselliğinde ters ilişkinin AIDS ve benzeri cinsel hastalıkların yayılmasını arttırmasının, eşcinselliği yasaklamak isteyen devletlerin eline sağlık kozu verdiği de bir gerçektir.

Her ne kadar eşcinsellerin istedikleri gibi yaşama özgürlüklerini desteklesem de evlat edinme konusunda aynı fikirde olmam mümkün değil. Psikoloji temelli pek çok yazımda daha önce belirttiğim gibi bir çocuğun sağlıklı büyüme çağında hem anne hem babaya ihtiyacı vardır (özellikle bir kız çocuğu sağlıklı mental gelişim için kesinlikle bir maskulen baba figürüne ihtiyaç duymaktadır, bu nedenle lezbiyen ilişkide iki adet annesi olan bir kız çocuğu, sorunlu bir şekilde büyüyecektir). Bu nedenle, nasıl ki çocuk yaptıktan sonra boşanan çiftler çocuklarına zarar veriyorsa, eşcinsel evlat edinmesinde de aynı durum söz konusu olacaktır. Doğal düzende bir insan çocuğu hem anne hem babaya ihtiyaç duyarken, daha en başından onu bunların birinden mahrum etmek ve gereksiz yere çocuğun kişisel gelişimde sorunlara yol açabilecek bu tür aile yapıları kabul edilemez. Bu durum aynı şekilde kuzenler arası birliktelik yaşayan insanlar için de geçerlidir. Kimse zarar görmediği için iki bireyin arasındaki akrabasal ilişkiye karışılmamalıdır. Ancak elbette kuzen bireylerin de çocuk sahibi olmasına, çocuğun sakat doğabileceği veya çarpık bir ilişki ortamında büyüyebileceği ihtimaline karşı izin verilemez. Hali hazırda, eşcinsel birey, zaten eşcinsel hayatı seçerek üreme seçeneğini ikinci plana atmıştır, bu nedenle bu bireylerin çocuk sahibi olma istekleri geri çevrildiğinde pratik olarak özgürlüklerinde herhangi bir kısıtlama oluşmaması gerekir. Bir eşcinselin bu duruma itiraz etmeye hakkı da bulunamaz. Çünkü eğer ki eşcinsel ilişki ona göre tamamen normal ve doğal bir olaydır, o halde eşcinsel çift kimseye muhtaç olmadan kendi çocuklarını da kendileri doğurmalıdır. Evlat edinmeye çalışmak eşcinsel ilişkinin çelişkisi olacaktır.
İşin özü, eşcinsellik hem bir hastalık hem de tercihtir. Bir hastalıktır çünkü doğuştan gelen biyolojik kusurlardan ve/ya psikolojik sorunlardan ortaya çıkabilir (ancak bu kanser, verem gibi bir hastalık değil, mavi göze sahip olmak, esnek parmaklara sahip olmak gibi basit düzeyde bir anomalitedir). Bir tercihtir, çünkü kişilerin eşcinsel olarak kendi cinsiyetiyle devam edebilme veya heteroseksüel olabilme gibi ihtimalleri az da olsa vardır. Sonuç olarak eşcinsellik kusurlardan doğan bir tercih meselesidir.. Evlat edinme dışında, eşcinsellik sonuna kadar serbest bırakılmalıdır (ters ilişki ise sağlıksal gerekçelerle sadece eşcinseller değil, hetero çiftler için de gerçekleştirilmemesi gereken bir aktivitedir). Kimse zarar görmediği sürece bir kişinin aşk ve seks hayatı sadece kendisini ilgilendirir. Heteroseksüel bireyler toplum içerisindeki eşcinsellere homofobi ile bakmamalı ve yaşadıkları ilişkiye karışmamalıdır.
 
 
 
 
eşcinsellik ile farklı bir kavram. bana göre "lgbt" akımının küresel düzenleme altına alınması, diğer yandan eşcinselliğin serbest bırakılması gerekli. altta kısaca bilimsel nedenlerini anlatacağım:

göz, ten, saç rengi, saç biçimi, kellik, kıllılık, boy, zeka, kas potansiyeli, kiloya yatkınlık, vücut biçimi, çeşitli hastalıklara yatkınlık, sosyallik derecesi, çalışkanlık derecesi ve hatta eşcinselliğe yatkınlık, ve daha binlerce özellik aslında kalıtsaldır, genetiğimiz tarafından belirlenir.

ancak bu elbette ailenizde eşcinsel varsa siz de olacaksınız demek değil. birincisi, ebeveynlerinizden tüm genetik özellikleri almazsınız, alsanız bile genlerinizde çekinik olarak kalabilir. anneniz mavi gözlü, siz kahve gözlü olabilirsiniz. babanız kel, siz saçlı olabilirsiniz. burada hep genetik çaprazlama ve baskınlık prensibi duruma karar verir. ikincisi ise, kendi seçimlerinizde genlerinize rağmen farklı bir yol izleyebilirsiniz. kiloya yatkınlığınız olsa da, düzenli beslenme ve sporla fit kalabilirsiniz, ya da zekanız düşük de olsa daha çok çalışarak iyi yerlere gelebilirsiniz. günümüzde epilasyonla kıllardan kurtulmak, saç ektirmek, ten rengi açma, melanin tabakasının kazınarak göz renginin değiştirilmesi, boy uzatma gibi pek çok doğuştan gelen özellikleri değiştirmeye yarayan işlem de var. diğer yandan elbette basit operasyonlar yapılabilir, ama göz renginin değiştirilmesine kadar varan işlemleri desteklemiyorum, kendinizle barışık olmalısınız.

konudan fazla sapmadan asıl olaya dönelim; evrimsel süreçte tercih edilmeyen genlere sahip bireyler, karşı cins tarafından da tercih edilmez ve belirli bir süre sonunda bu genlere sahip bireyler daha az üreyeceği için (veya hayatta kalamayacağı), genlerin toplumdaki görülme frekansı azalır, hatta bazı durumlarda yok olur. bugün hali hazırda gördüğümüz tüm genetik özellikler, geçmişte bu genlere sahip bireylerin karşı cins tarafından bir şekilde tercih edilmeleri nedeniyle günümüze gelmiştir. örneğin eğer geçmişte kadınlar, kel erkeklerle evlenmeseydi, kellik bugün çok nadiren görülecekti (çekinik genden dolayı sıfırlanması mümkün değil elbette).

mesela bugünden itibaren dünya çapında bir kural çıksa ve mavi gözlülerin üremesi yasaklansa, birkaç kuşak sonrasında mavi gözlü insan yok denecek kadar az olacaktır (yalnızca çekinik genlerin - yani aslında mavi gözlü olmayan ama genlerinde taşıyanların eşleşmesi ile doğanlarda görülebilir).

bir de tam tersi mantık kuralım. günümüz kadınları kaşlarını, bıyıklarını, çene kıllarını alıyor, hatta epilasyona gidiyor. normalde kılları yüzünden tercih edilmeyecek kadınlar, teknoloji ve bakım sayesinde rahatlıkla tercih edilebiliyor. o halde, kadınlarda kıllılık, tercih edildiklerine göre, gelecekte de varlığını sürdürecek ve yok olmayacaktır.

şimdi de bu kadar bilgisel altyapıdan sonra nihayetinde gelelim eşcinselliğe. binlerce yıl öncesinden beri eşcinsellik, genel kabul gören ailesi yapısı ve cinsel birliktelik şeklinde uygun olmadığı için çoğu toplumda ağır bir tabu olarak yer almıştır. geçmişte eşcinsel olan bireyler, toplum tarafından dışlanmamak, hatta öldürülmemek için heteroseksüel rolü yapmıştır. sizler, ortaçağ avrupasında lezbiyen bir kadının başka bir kadınla uzun süreli bir hayat sürebileceğini ya da ortadoğulu bir adamın gay evlilik yapabileceğini düşünüyor musunuz? toplumsal dayatmalardan dolayı, bu kişilerin büyük çoğunluğu ya kendilerini baskılamış ya da gizli eşcinsel birliktelikler yaşamış, diğer yandan heteroseksüel evlilikler yapmıştır. lezbiyen bir kadının, istemeyerek de olsa bir erkekle evlenmesi ve üremesi sonucunda da eşcinsellik geni yayılma imkanı bulmuştur. aynı şey gay bir erkek için de geçerli.

örneğin, midilli adasında yaşamış ve orada kendine bir lezbiyen haremi kurmuş olan ünlü antik kadın şair sappho, lezbiyen olmasına rağmen bir erkekle evlenmiş ve bir de çocuk dünyaya getirmiştir. midilli adasının orijinal ismi lesbos'tur ve lezbiyen kelimesi buradan gelir. böylelikle lezbiyenliğin isim annesi bir kadının bile, kendi çocuğu lezbiyen olmasa bile (çekinik gen belki de) günümüze kadar onbinlerce torun (neslinden olan) ile genleri aktarılmıştır.

peki, insanlık tarihinin başlangıcından beri eşcinsellik bir tabu olmasaydı ne olacaktı? eşcinsel bireyler istedikleri homoseksüel hayatı yaşayacak, bir çoğu evlenmeyecek ve genlerini aktaramayacaktı. bunun sonucunda da binlerce yıl boyunca eşcinsellik frekansı düşecek ve sıfırlanmasa bile günümüze kadar belki de milyonda bir görülebilecek bir duruma gelecekti. işin aslı, eşcinsellik hatalı bir kalıtım olarak, sahip olan bireylere, eğer eşcinsel bir hayat yaşayacak iseler, genlerini devam ettirme hakkı tanımamakta. sonuçta erkek - erkek veya kadın - kadın ilişkisi ile bir üreme olması mümkün değil. diğer yandan örneğin, doğrudan güneş ışığı azlığı (ve dolayısıyla melanin) nedeni ile ortaya çıkan ve düşük frekansa sahip olan açık saç rengi, insanlar tarafından tercih edildiği için, varlığını sürdürmeye devam edecektir.

işin ana fikri, eşcinselliğe yapılan baskı, eşcinselliğin artmasına imkan sağlamıştır. zaten, çoğu durumda da böyle değil mi? baskı her zaman artışa neden olur. günümüzde, eşcinsellik bir tabu olmaktan çıkarsa ve eşcinsel bireyler heteroseksüel evlilikler yapmak zorunda kalmazsa, zaman içerisinde eşcinsellik azalacaktır. yani aslında homofobik bireyler için eşcinsellik olgusuna verilebilecek en büyük zarar, onu tamamen serbest bırakmaktır. ironik ama böyle.

insanların başkasına zarar vermediği sürece istediklerini yapabilmeleri özgürlüğüne inanıyorum. evet, bir erkek olarak başka bir erkekle birlikte olma düşüncesi benim için de kabul edilemez. ama benim düşüncemin bir önemi yok. dünyada böcek yiyen insanlar da var ve biz yemesek de bu onların arzusu ve özgürlüğü. bu doğrultuda da eşcinsellik temel insan hakkı olarak serbest bırakılmalıdır. bu özgürlüğü kabul edemeyen faşist bireylerin ise, bu serbestliğin aslında eşcinselliği azaltacağını, ve dolayısıyla homofobik davalarına katkı sağlayacağını bilmeleri kendilerini rahatlatabilir.

şimdi gelelim bir kültür faşizmi olan lgbt akımı ve uzantılarına. eşcinselliğin serbest bırakılmasını savunmakla beraber, her dizi, film, sanat eserinde zorlama bir şekilde bu kavramların ortaya çıkarılmasını doğru bulmuyorum. tartışmalı olmakla birlikte toplumun ortalama %5'inin eşcinsel eğilime sahip olduğu düşünülüyor. diğer yandan ortalama bir netflix dizisinde, 10 karakterin yarısından fazlasının eşcinsel olduğunu görebiliyoruz. üstelik bu burada da bitmiyor. sanat eserlerinde gereksiz erotizme (bazı eserlerde, bazı anlatımlarda erotizm yerinde ve gereklidir, ama günümüzde tamamen bir zorundalıkmış gibi kullanılıyor) karşı olduğum gibi, gereksiz eşcinsel erotizmine de karşıyım. düşünün, netflix'te tüm sahnelerini ailenizle oturup rahatlıkla izleyebileceğiniz kaç tane yapım bulabilirsiniz?

diğer yandan homofobik bireylerin aksine, eşcinsel sahneler izlemenin gençlerde eşcinsel eğilim yaratacağını düşünmüyorum. daha önce dediğim gibi eşcinsellik kalıtım işidir, film, dizi izlemekle kimse gay, lezbiyen olmaz. ama eşcinselliği pazarlamak üzerinden gereksiz erotizmin ve çıplaklığın promote edilmesi, ve geleneksel aile yapısının bozulmak istenmesi kabul edilemez.

ancak yalnızca bu da değil, asıl problem lgbt üzerinden zoofili, pedofili, nekrofili gibi mide bulandırıcı psikolojik rahatsızlıkların da aklanmaya çalışılmasıdır. özellikle abd'de lgbt yürüyüşlerinde henüz cinsel kimliği olmayan 15 yaş altı çocuklar, lgbt şemsiyesi altında, gerçekte pedofili amaçlı olarak promote ediliyor. https://soz.lk/i/y514hba1 benzer şekilde son zamanlarda yer yer zoofili "pride" yürüyüşleri de düzenlenmeye başladı (bkz: almanya'da zoofillerin onur yürüyüşü yapması). eşcinsellikten farklı olarak, zoofili, pedofili ve nekrofili karşı tarafa zarar veren ve/veya rıza almadan yapılan (ya da zihinsel olarak sağlıklı karar veremeyecek durumda olan bir kişiden rıza alarak gerçekleştirilen) illegal aktiviteler. ve asıl tehlike burada yatıyor. bu nedenle toplumun geleceği, özellikle de çocukların korunması için eşcinsellik ile lgbt birbirinden ayrı tutulmalıdır. eşcinsellik serbest bırakılırsa, lgbt ve arkasındaki akımların hamle alanı kısıtlanacak, davası anlamsızlaşacaktır. 

169 yorum:

 1. Merhaba. Ben heteroseksüel bir bayanım ve bencede dedikleriniz doğru. Bayan olmama rağmen bayanlardaki eşcinsellik beni fazla rahatsız etmezken, erkeklerdekinden hiç hoşlanmıyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 3 cinsel yönelim vardır: zıtcinsel (heteroseksüel), eşcinsel (homoseksüel), biseksüel... kadın eşcinselliğini kabullenip, erkek eşcinselliğine karşı durduğun zaman doğayı yarım algılamış oluyorsun... hetero-esnek denilen gruptansın. yani potansiyel biseksüel olabilirsin ama tamamen hetero da olabilirsin, hislerini bir tek sen anlayıp sen yorumlayabilirsin.

   Sil
  2. Merhaba yaziniza ateist bir biseksuel olarak tamamen katiliyorum herteroseksuel insanlar nasil ulkemiz dedigimiz atlarla dolu burda ozgurce dolasiyor ise biz de digerlero gibi olayan daha ozel plan bizlere de ayni sekilde yaklasilmali bir kadin olarak kadinlar her zaman biraz daha ilgimi cekmistir suana kadar hic bir iliskiye girmedim. Escinselligin bir hastalik mi secim mi olsuguna dair hic bir fikrim yok her hangi bir tedavi vs gormedim ancak ten bildigim ve emin oldugum sey LGTB min utanilacak veya sakinilacak bir set olmayisidir...

   Sil
 2. Ben bir gay olarak yorum yazmak istiyorum.

  Joseph Nicolosi dediğiniz kişinin amerikada şarlatan olduğu çoktan ortaya çıkmıştır. Bilim çevresinde defalarca rezil edilmiştir. Zaten narhtın başkanıydı (narth dinci bir kuruluş) Bunların tek amaçları eşcinselliğin hastalık olduğunu söyleyerek eşcinsel ve ailelerinden para çalmaktır. Youtubeta joseph nicolosinin eski eşcinsel hastalarının videolarını bulabilirsiniz. Artık tedavilerinin ne kadar başarılı (!) olduğunu görürsünüz. Başta dünya sağlık örgütü olmak üzere bir sürü evrensel bilim kuruluşu bunun doğuştan gelen, ve sonrada istesede değiştirelemeyen 3 cinsel yönelimden biridir. Kişinin düşünerek iradesiyle seçtiği bir şey değildir. Ve inanın kimse zaten dışlanacağı, horlanacağı zorluk yaşayacağı bir hayatı bile bile seçmez. Eşcinselliğin hastalık olduğunu destekleyen araştırmalarının arkasında hep kilise, dini gruplar çıkmaktadır.
  Tecavüz filan demişiniz. Tecavüzde zaten bir tarafın hakkı yeniyor. İki yetişkin eşcinselde ikisininde rızası varsa kimse zarar görmüyor. Pedofili,nekrofili,zoofilinin hastalık olduğu bilimsel olarak kantlanmıştır. Zaten yapılan çalışmalarda bu kişilerde psikolojik sorunlar gözlenmiştir. Ama eşcinsellerde hormonsal, psikolojik, fizyolojik bir sorun olmadığı ve ilişkilerini aynen heteroseksüeller gibi sürdürdükleri gözlenmiş.
  Dinlerden örnek göstermeniz yanlış olmuş. Dinler sadece bir inançtır. İspatlanabilirlik, kanıtlanabilirlik yoktur. Yeryüzündeki tüm dinlerin yanlış olma ihtimalide vardır. Doğma bilgiyle eşcinselleri hor görmek, aşağılamak kesinlikle yanlıştır.
  Eşcinsellik bir tercih değildir. Kİmse erkeklerden ya kızlardan hoşlanmayı bir gün oturup düşünüp tercih etmez. Doğuştan gelen içgüdüleriyle cinsel yönelimini anlar. Mesela ben bir erkek olarak hiç bir zaman kadın vücudunu çekici bulmadım. Kadınların ne göğüsleri ne kalçaları bende hiç bir şekilde cinsel dürtü uyandırmıyor. Ama yakışıklı, kaslı bir erkek gördüğüm zaman cinsel olarak istem dışı bir şekilde etkileniyorum. Görünce kalp atışlarımın hızlandığı, elini tutmak istediğim, sarılmak, beraber uyumak istediğim, aşk yaşamak istediğim cinsiyet erkek. Duygularımın, hislerimin böyle olmasını ben tercih etmedim. Nasıl heteroseksüel biri sonradan eşcinsel olamazsa eşcinsel bir kişi sonradan heteroseksüel olamaz. Tedavi etmeye çalışmak etik değildir. Bu eşcinsellerde daha çok sorunlara yol açar. Zaten tedavi olmak isteyenler toplum baskısı yüzünden bunu istiyor. Kendileri gerçekten istediği için değil.
  Eşcinsel bir çiftin yetirdiği çocuğun ruhsal, psikoljik olarak heteroseksüel bir çiftin yetişridiği çocuktan farkı olmadığıda bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Cinsel yönelim öğrenilirek, örnek alınarak kazanılmaz. Zaten bu mantıkla benim heteroseksüel olmam gerekirdi. Hemcinsimden hoşlandığımı anladığım yaşa kadar ne reelde ne tvde hiç eşcinsel bir çift görmememiştim. Ama eşcinselim.
  Kimse sokakta eşcinsel bir çift görmek zorunda değil yazmışsınız. Bende heteroseksüel bir çift görmek zorunda değilim. Ama hergün görüyorum. Sokakta heteroseksüel bir çiftin neleri yapmaya hakkı varsa eşcinsel çiftinde vardır. Bir kişi estetik olarak çirkin bulabilir. Ama kesinlikle bununla dalga geçmeye, laf atmaya, sözlü ya da fiziksel olarak zarar verme hakkına sahip değildir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Alkışlıyorum, sadece sizden yapacağım bir alıntıya ufak bir ekleme yapmak istiyorum.

   "Nasıl heteroseksüel biri sonradan eşcinsel olamazsa eşcinsel bir kişi sonradan heteroseksüel olamaz." sözünüze karşı olarak bazıları, eşcinsel olmasına rağmen evlenip çocuk sahibi olanları falan örnek gösterirler. Esasen, bu kimseler doğuştan her iki cinse de ilgi duyduğu halde; belli bir süre için cinslerden sadece biriyle düzenli seks hayatı yaşadıkları için bir heteroseksüel, bir eşcinsel olmayı tercih eiyor zannedilirler. Doğrusu, bu kişilerin biseksüel olmalarından başka bir şey değildir.

   Sil
  2. Yorumunuzu destekliyorum. Sitede Genetik Yapı üzerine çok aydınlatıcı bir yazı olmasına rağmen böyle dar görüşlü bir makalenin yer alması beni üzdü açıkçası. Yazıyı eşcinselliğin sebeplerini hastalığa ve soruna bağlaması yönünden ötürü kınıyorum.

   Sil
  3. Ben de yorumu çok yerinde buluyorum. Öncelikle ben biseksüel bir erkeğim ve zaten toplumdan ve ailemden aldığım baskıyı tahmin edemezsiniz. Özellikle makalede bunun bastırabilecek bir duygu olduğundan bahsetmişsiniz ki, ben bunu 7-8 sene denedim ve inkar etmeye çalıştım ama sonra olmadığını farkettim ve kendimi bu şekilde kabul ettim ve şimdi çok mutlu ve barışığım kendimle. Bunun doğru bir makale olmadığını düşündüğümü söylemek isterim

   Sil
  4. Benim anlamadığım psikolojik olarak bir fark yok demişssiniz aynı zamanda fizyolojik bir fark olmadığıda biliniyor genlerde. Sizlerde aslında eşcinselliği kötü algılayan yobaz kısımdan çok farklı olmayan aynı zamanda eşcinselliği savunan yobazlardan birisiniz.

   Sil
  5. Ben kesinlikle size bir biseksuel olarak katiliyorum. Bence nasil ki heteroseksuel kisilkler con normal ve saglikli karsilaniyorsa LGTB de oyle olmali diye dusunuyorum. Ateist bit biseksuel olarak her zaman toplum tarafindan dislanmaya magruz birakildim evet ama bunu hic bir zaman takip day kenidimi be bedenimi uzmedim. Tercihlerimi gizli yasiyorum evet ve aileme nasil aciklayacagim hakkinda day en ufak bir fikirim yok maalesef

   Sil
  6. Merhaba ilk olarak ben 17 yaşımda cinsel kimliğimi arayan bir gencim 14 yaşıma kadar gay lik ile ilgili hiç bir şeyim yoktu o dönemde ünlü sayılabilecek 50 yaşlarında ve prostat kanseri yani kalkmayan biri kendini belli yöntemler ile pedofilik eşcinsellik ile tatmin etmek ister ve bende 14 yaşımda baya ilgi çektiğimden bu adam konuşmaları ile aklıma girer tabi bunu birden söylemez misal ha erkek ha kız ikiside arkadan aynı zevk veriyor gibi gezmelere felan giderdik tabi ben bunun bana demek istediğini 1 ay sonra şehir dışında anladım ve telden konuştuk sonra memleketime döndüğümde anlaştık ilişki için neyse ben döndükten sonra aklım iyice karışmıştı ve sonra ani bir karar ile tekrar aradım ve ben gelmiyeceğim dedim bir daha ararsan işte aileme söylerim felan dedim ve engel attım ve birdahada o adam ile görüşmedik tabi bu zamandan sonra 16 yaslarımda homofobik düşünceler iyice aklımı karıştırmıştı (bir takım tramva gibi) neyse ben internette tanıştığım bir akranım ile ilişkiye girdim ve hiç zevk almadım öpuşemiyordum mahrem yerlerden zevk alamıyordum vs.
   Ve üstelik pedofilik bir eşcinsellikti benimki büyüklerden değildi düşünsenize bir vürüs gibi çocuk beyinlerini kirtletebilirdim ilerde daha çok 13 ile 16 yaş arasına ilgi duyuyordum çünkü ve aynı zamanda ekliyeyim kadınlarada ilgim vardı yaninbir çıkmazda gibiydim. Sonraları ben bu dürtüden iyice kurtulmaya çalıştım ama kimseyede anlatamıyorum sonra 17 yaşımda nihayet rehperlik hocam ile konuştum bu olayı ve o bunu senin cinsel kimliğini arama yaşın vs. Dedi hatta eşcinselliği bile önerdi ama ben red ettim ve oda bana bunu düşünme dedi felan neyse sonra internetten iyice araştırdım ve en son namazın ve duanın her türlü kötülüklerden uzak tuttuğunu öğrendim ister psikolojik diyin ister ise iman diyin ben çok şükür 6 ayda hemen hemen tamamen kurtuldum. Bunu neden anlttım peki? Üç nedeni var 1. Nedeni homoluğun doğuştan gelemiyeceğini ancak senin geçmişte yaşayıpta bilinç altında kalan lakin hatırlamadığın durum olabilir bu nedenle bu durumdan kurtulmak isteyen eğer rabbini (kendini) bulmuşsa temiz bir tövbe çekip namazlarını aksatmasınlar çünkü hadislerimizde namazın her türlü kötülükten uzak tuttuğu biliniyor. 2. Nedeni ise bakın aile sahibi olacak abilerim ablalarım hatta ileriye yönelik kardeşlerim çocuğunuza bu hususta dikkat edin her ne olursa olsun 18 yaşına gelmiyene kadar kendinden büyük insanlar ile arasında gözünüz olsun belli etmeden uzaklaştırın hatta. 3. Nedeni ise ben rehperlikçi dışında ilk defa burada içimi döküyorum (bir nevi terapi) ve şu an yazarken bile elim titriyor ondan dolayı bu sorunlarınızı imkanınız varsa dindar bir psikolok ile görüşün yoksa okuldan rehperlikçiniz ile felan görüşün oda yoksa en kolayı babanız ile görüşün ki en azından içinizi dökün. İllahi bir yoksa ki her madde içinde geçerli açın elinizi ve dua edin orada içinizi dökun. Selam ve sevgi ile

   Sil
 3. Eşcinselleri görmek istemeyen kafasını çevirebilir.

  YanıtlaSil
 4. bence homoluk sapkın olduğu için yasak değil. sağlıksız olduğu için yasak.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ''sağlıksız'' ifadesi ile eşcinselliğin seksüel boyutunu kastediyorsunuz galiba.. eğer aşırılıklara kaçarsanız vajinal seks de, oral seks de sağlıksızdır.. dolayısıyla anal seks denilince aklınıza hemen porno filmlerde aşırı uçlardaki tiksinç fanteziler geliyor nedense.. oyunu kurallara göre oynayan, yani temizliğe önem veren, kaliteli bir kayganlaştırıcı kullanan, birleşme öncesinde ve esnasında ani hareketlerden kaçınan, tek eşli yaşayan, ve doğal olarak ömür boyu sağlıklı bir seks hayatı süren sayısız eşcinsel çift vardır, unutmayınız.. prof vb sinir bozucu sıfatlarının arkasına saklanan homofobik sabit fikirli yobaz tiplerin karamsar yorumlarına bakıp anal sekse ''tu kaka'' etiketi yapıştırmayın hemen!

   Sil
  2. bize göre Allah ın yasakladğı herşey yanlıştır.bunu tartışmaya değmez.O bizi yaratan herşeyi bilen yasakladıysa bildiği vardır.ama aynı zamanda insanları küçümsemeyi,dışlamayı onları aşağılamayı da yasaklamıştır.biz insanları dışlamayız ama yanlış olana da doğru demeyiz.

   Sil
  3. Evet size göre Allah'ın yasakladığı her şey yanlış olabilir. Ancak "size göre" kendi inancınıza göre. İnançlarınıza göre sizden olmayan birini bu şekilde yaftalamak doğru değil. Siz "size göre" yasak olanı yapmayın. Kafi...

   Sil
  4. Ötekilerştirme mod on. Siz var ya dinci yobazlar kadar varsınız. Okuduğunu anlamayacak kadar fanatiksiniz. ''Aynı zamanda insanları küçümsemeyi,dışlamayı onları aşağılamayı da yasaklamıştır.''
   Burayı muhtemel görsel korteks(talamus) gelmeden geri gönderiyor. Buradaki hem dindan yobazları hem saplatılı yobazları okumak kadar eğlenceli bir şey yok benim için. Unutmayınız cahillik doğuştan değildir...

   Sil
  5. Bakın yazılarda lezbiyenlik ile islamda bir şey yok deniliyor orada bir düzeltme yapalım tam aksine bir çok hadiste kadın kadınla erkek erkekle ilşkiye girmesi çok büyük şeylere mal olacağı söyleniyor

   Sil
 5. teşekkürler aydınlatıcı bir yazı

  YanıtlaSil
 6. en üstteki vatandaş yeterince rezil konuşmuş ...

  YanıtlaSil
 7. nagihan acar ankara sapıksınız siz kadın kadına tadımı çıkar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bunu anlamamız mümkün değil eşcinsel olmadığımız için fakat emin olun onlar da karşı cinsten biriyle olmak hakkında aynen böyle hissediyorlar.Sapkınlık doğru bir kelime değil.Çünkü buna sonradan karar vermiyorlar.Sapkınlık uyuşturucu kullanmaya,faişelik yapmaya vs. denir.

   Sil
 8. ikinci yorumu yazan arkadaş. eşcinsellik tercih değildir demişsin tamam değil diyelim eee hastalık o zmn sen hastasın kabul et?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eş cinsellik ne bir hastalık ne de bir seçimdir. Doğuştan gelen bir özellik. gözün nasıl maviyse nasıl uzun boyluysan sen nasıl kızlardan hoşlanııosan bu da doğuştan. Bunda ne dalga geçilecek ne de küçük görülecek bir yan yok. bu bizim yaratılışımız. bizim elimizde değil.

   Toplumumuz o kadar cahil ki bunu kavrayamıyor malesef. Öyle bir yerde yaşıyoruz ki herkesin alay konusuyuz. ben 17 yaşındayım ilk zamanlar farkettiğimde büyük bi bunalıma girdim intihara kalkıştım falan ama yaşım büyüdükçe bilinçlendim ve sizde olan o at gözlüklerini çıkarıp dünyaya baştan baktım. düşündüm ve yukarda yazdığım kanıya vardım. Belki bunları yazmam bile sizin için bi komedi belkide hiç anlamicaksınız ama tekrar ediyorum bu bizim seçimimiz değil. dalga geçilmeyi hor görülmeyi haketmiyoruz. eğer empati kurarsanız ne demek istedim anlarsınız.

   Sil
  2. ben bunu bilir bunu sölerim kesinlikle lanetliyiz arkadaşlar

   Sil
  3. Hastalık değildir. Tercih hiç değildir! Bir insan normal ve basit olanı seçmek varken neden garip ve zor olanı seçer? Sen heteroseksüel insan, neden eşcinselliği tercih etmedin Yada edebilir misin? Kendinizi yerimize koyup düşünün beyinle yaratılmışsınız. Sen nasıl bir kadına bakınca heyecan duyuyorsan bizde erkeklere bakınca aynı hissi yaşıyoruz ve bunu malesef değiştiremiyoruz.

   Sil
  4. Eşcinselliği ’’ruhsal bozukluk’’ sınıfından 1973'te, ’’hastalık’’ sınıfından 1987’de çıkaran Amerikan Psikiyatristler Birliği 1993'te Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte şöyle bir açıklama yapmışlardır:

   ''Araştırmalar cinsel yönelimin temelinin 0 - 4 yaş aralığında, hatta kısmen doğum sürecinde atıldığına işaret etmektedir. Eşcinselleri değiştirme çabaları üniformaya bürünmüş sosyal önyargıdan başka bir şey değildir. Cinsellik, varlığın temel unsuru olarak kişisel bütünlük duygusunun ve yaşam refah düzeyinin önemli bir belirleyicisidir. Eşcinselliğin bir hastalık ya da sapkınlık olduğu varsayımı, bu kesimdeki bireyler için kendini ifade etme, sevme ve insanlığa bağlılığın en derin formlarına dair acı çektirici bir suçluluk, utanç ve kendinden nefret etme yoluyla ruhsal ve bedensel bir hapishane yaratabilmektedir. Sağlıklı ve kendi insanlığı ile barışık heteroseksüeller, eşcinseller nedeniyle içsel tehdit yaşamazlar. Toplumların esas meselesi, neden bazı insanların birbirini farklı şekilde sevdiği değil, çoğunluğun farklı insanları neden sevemediğidir.''

   Bu deklarasyonu Amerika’daki Psikologlar Birliği, Tabipler Birliği, Psikanalistler Birliği ve Pediatri Akademisi gibi uzman gruplar da onaylamıştır. Uzmanlar, bilim adamları ve ilgili doktorların onaylamasından daha önemli olan şey ise; farklı yönelimdeki bireylerin birbirinden habersizce benzer ergenlik hikayeleri anlatmaları, cinsel uyanışlarının zıtcinsellerinkinden yönelimleri dışında fark teşkil etmemesidir.

   Sil
  5. Arkadaşlar bende eşcinselim ekeklerden hoşlanıyorum neden acaba bunu açıklarmısınız

   Sil
 9. bi lezbiyenlik islam da serbest demediğin kalmış, kutluyorum seni dinde saçmalamakta yaşar nuri öztürkü geçmişsin.

  YanıtlaSil
 10. lut kavmini hatırlayın eşcinsellik büyük sapkınlıktır bütün gayler cehennemde yanacak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayatında evli olmadığın biriyle birlikte oldun mu? Bize eşcinselliğin günah olduğunu söyleyen acımasızlar, sigara alkol kullanmıyor musun? Her gün namazını kılıyor, ibadetini yapıyor musun? Sen kimsin ki benim müslümanlığımı yargılıyorsun? Resmen allaha şirk koşuyorsun. İşte kendi yaptığını görmüyor at gözlüğü ile bakıyorsun dünyaya.

   Sil
  2. neyin kafası lan bu ? tatlım cehenneme inanmak apayrı bişi zaten ama senin beyninin düştüğü sapkınlıkla sen cehennemden kurtulursan gayler garanti kurtulur kasma

   Sil
  3. islam ve diğer semavi dinler doğanın hangi gerçeği ile barışıklar ki eşcinselliğe bilimsel yaklaşsınlar? adem-havva mitolojisine inanmaya devam edin siz heteroseksistler.

   Sil
  4. sadece gaylarmı neden lezbiyenleri söylemedin ne ayrıca eşcinsellik bir hastalıktır insan naparsa yapsın kendini durduramaz ben tam 3 yıldır tedavi görüyorum ama olmuyor tam kurtuldum derken tekrar başlıyor ama sadece içimde saklıyorum şimdiye kadar bir ilişkim olmadı inşallah şimdiden sonrada olmaz Allah iinşallah benide affeder

   Sil
  5. Ben de heteroseksüel bir bayanım.LGBT desteklediğim söylenemez.Aynı zamanda iki erkeğin sexsüel ilişkisininde estetik olabileceğine inanmıyorum.Fakat insanların eğilimlerini ve tercihlerini 21.yüzyılda yargılamaya hiçbir YOBAZIN da hakkı olmadığını düşünüyorum....

   Sil
  6. O ZAMAN ALLAH NEDEN GAY OLARAK YARATTI BİRAZ BEYNİNİZİ KULLANIN BİRAZ EMPATİ KURUN ONLARIN YERİNE KOYUN KENDİNİZİ SİZ NE YAPARDINIZ DEĞİŞTİREMEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ KABULLENMEKTEN BAŞKA

   Sil
  7. sanırım hepimiz burda büyük bir hata yapıyorus hata derken /yaradana/
   karşı n degilmi bütün bu yazışmalarımız //Yeadan herşeye kadır diyorus ve bizi eş cinsel yaptıysa hata mı yaptı demek istiyorsunus Aşa bizi istedigigibi yarattmış ve herkes kendine göre bir haz zefk alacak bi şekilde verilmiştir bence
   ben ancak bunu diyebilirim yoksa bize o zefkleri veripde neden cezalandırsın ,herşeye kadir olan yaratıcı bunuda yok edemezmıydı ,,bence biz işte yanlışı burda yapıyorus çok iyi düşünmek gerekıyor tanrıya karşı bişey yazarken .saygılar herkese ..

   Sil
 11. nagihan acar bir dene bakalım tadı çıkıyor mu? önyargının kurbanları

  YanıtlaSil
 12. Dikkat ettimde nedense bu tarz konular toplumumuzun dikkatini çekiyorda yorum yazıyoruz ama nedense arkadaşımızın hazırladığı diğer bilimsel makalelerde hiç yorum yazılmıyor düşündürücü...

  YanıtlaSil
 13. Escinsellik anlatilmaz yasanir ;)

  YanıtlaSil
 14. bende bir eşcinselim
  16 yaşından beri. . şuan 31 yaşındayım 30 yaşına bir bayanla ewlendim. ve eşcinsellik duygularım eskiden yüzde 95 ise . şuan yüzde 10 yada 15 tir.makalenin kim tarafınan ele alındığı yada hangi beyinden aktarıldığı benim için önemli değildir. benim için önemli olan mantığıma uygun olmasıdır. yazılan makaleye eksiksiz katılıyorum . eşcinsellik tercihtir kendi isteğinle eşcinselliği seçen biri, yine kendi istek ve tercihi ile eşcinsellik ten kurtula bilir. canlı örneği benim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kurtulamamışsın işte yazdıklarına göre! inkarla bir yere kadar tabi.

   ne garip, zorlamalara, kalıplara uyabilmek için doğasını inkar edip, kurtuluşa erdiğini düşünmek... kafesinde mutluluklar, umarım kimsenin hayatını mahvetmeye adım atmamışsındır. malum, eşcinsellerin karşı cinsle yaptığı evliliklerin ezici çoğunluğu yuva yıkıyor. geri kalanı da başka kişileri yatağına alarak olayı çözüyor.

   bence bu iki durumun eşcinsellikten daha beter olduğunu düşünemeyen her beyin, dünyayı algılayamadan eksik yitip gidecektir.

   Sil
  2. valla içime su serptin ohhhh rahatladım beeea bi an gay olduğumu sandım :D

   Sil
  3. sen biseksüelsin. yani her iki cinse de ilgi duyuyorsun. evli olduğun ve eşinle mutlu ve tatminkar bir ilişki yaşadığın için şu an değil bir hemcinsine, hiçkimseye ilgi duymuyorsun. durum bu iken ''eşcinseldim kurtuldum'' diye anlatman inanılmaz derecede bilinçsizce.

   Sil
  4. Kurtulduğunuz için sizi tebrik ederim.Öncelikle benim kafama bir soru takılıyor.Madem bu olay doğuştan ve genetik.Bu genin nesilden nesile aktarılması gerekirdi.Fakat homoseksüel insanlar karşı cinsle temas kurmadıklarından çoğalamıyorlar.Dolayısıyla ilk homoseksüel insan çoğalamadığı için bu genin giderek zayıflaması ve homoseksüel insanların sayısında düşüş olması beklenirdi.Oysaki günümüze bakıyorum eşcinsel sayısı günden güne artıyor.Hatta lady gaga konserinde herkesin öpüşmesini istemiş,heteroseksüellerde bile kendi cinsiyle öpüşmüş.Ve daha sonra heteroseksüeller şu yorumu yapmış.'Biz eşcinsel olduğumuzu bilmiyorduk.Artık tercihimizi bu yönde kullanacağız.Bu yorum bile psikolojik olduğunu destekliyor bence.Ayrıca ABD ve buna bağlı kuruluşların bunun psikolojik olmadığını söylemesini ben eşcinsel sayısıyla başedemediklerinden söylemiş olduklarını düşünüyorum.Çünkü daha önce bu kuruluşlar esrarıda başedemediklerinden serbest bırakmış.Hatta eroini bile reçeteyle yazma haklarına sahipler.Ozaman bunlarıda normalmi karşılamalıyız?Bence bu tarz maddeleri bile vatandaşına şevkatle serbest bırakan bir ülkenin sağlık hakkındaki politikalarına ve görüşlerine itibar edilmez.

   Sil
 15. ben de bayanlardan hoşlanıyorum eşimden ayrıldım sırf bayan arkadaşım burcuya yakın olmak için

  YanıtlaSil
 16. Merhaba. Ben heteroseksüel bir bayanım ve bencede dedikleriniz doğru. Bayan olmama rağmen bayanlardaki eşcinsellik beni fazla rahatsız etmezken, erkeklerdekinden hiç hoşlanmıyorum.
  nagihan acar

  YanıtlaSil
 17. Böyle konularda dini alet etmenizi anlamış değilim. Madem bu kadar çok dine önem veriyosunuz madem bu kadar çok erkeksiniz , Dinde bir kadını bacaklarına şehvetle bakmanın , eşini aldatmanın , evlenmeden bir kadınla ilişkiye girmenin yasak olduğunuda biliyorsunuzdur. Pardon ama sizler tüm Türk erkekleri kadınları sadece cinsel obje olarak görüyorsunuz ve siz bir şeyler yapınca din falan olmuyor ortada. Adam kuzenine tecavüz ediyor , halkımız bunu kabulleniyor ama adam gay olduğunu açıklıyor az önceki olayı kabullenen halk bu adamı dövmeye kalkışıyor , veya Ahmet Yıldız örneğinde olduğu gibi öldürüyor. Bir baba öz çocuğunu nasıl öldürür soruyorum sizlere!! Eğer eşcinsellik tedavi edilebilir bir şey olsaydı tüm terapistler aynı tedavi yöntemini uygulardı ama nedense hepsi farklı farklı yöntemler uyguluyor eğer at gözlüklerinizi çıkarıp bakarsanız bunun bir para oyunu olduğunu rahatça anlayabilirsiniz.! Mevlana bile " Ne olursan ol yine gel " diyorsa Allah kapılarını tüm insanlara açıyorsa siz ne hakla gayleri /lezbiyenleri dışlayabilir veya horgörebilirisniz. ! Doğada renkli gözlü diye bir şey yoktur. Doğaya terstir bu. Ama renkli gözlü doğan bir sürü insan var. Ozaman onlarda hasta ! Hadi onlarada bir terapi uygulayında göz renkleri normal olsun' Saçmalamayın Allah aşkına.. Allah tüm eşcinsellerin yanında olsun..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O KABULLENİYOSUNUZ DEDİKLERİNİZİN HİCBİRINİN KABULLENİLMEDİGİNİ BİLİN .ALLAH HELAK ETTİGİ KAVİMLERİN OLDUGU İNSANLARIN YANIND
   A OLSUN DEMENIZ COK KOMIK ALLAH HİDAYET VERSİN..   Sil
 18. eşcinsellik sapkınlıktır.

  YanıtlaSil
 19. bir kere bayan bayan deyip insanı hasta ediyor bu yorum yazanlar bayan bir cinsiyet değildir hitap şeklidir bununla ilgili çok makale yazılmış kadınlar çok tepki göstermiştir ama hala bu serzenişten habersizlerin olması(özellikle kadınlar) çok acı..
  www.bayandegilkadin.com
  yazınıza gelecek olursak bence konuyu pek de tarafsız ele almamışsınız. sizin de kafanızda eşcinselliğe karşı bastırmaya çalıştığınız önyargılar nefret öfke duygusu olduğu bence net biçimde görülüyor. homofobi doğaldır, eşcinseller dışarda öpüşüp koklaşmamalıdır, hayvanlar da var ama biz hayvanlar da olan her şeyi yapıyoruz mu vesaire .. bu yazdıklarınız bilimsel bir yazıdan daha çok sizin kendi düşüncenizi açıkladığınız bir yazı olmuş .. özellikle homoseksüellerin dışarda yakınlaşması insanlar için rahatsız edici bir durumdur olmamalıdır demeniz özellikle yanlış bir tutum olmuş. yukarıda arkadaşımız da yazmış rahatsız olan kafasını çevirsin.. ben de bir heteroseksüel olarak bundan rahatsızlık duyabilirim ama o nasıl bizlere git evinde öpüş, el ele tutuş demiyorsa bizim de onlara deme hakkımız yok. herkesin kendi tercihi, hayat tarzı yapacak bir şey yok. önyargılardan kurtulalım ve herkesi olduğu gibi kabul edelim. ama ne olur bayan demeyelim. bayan yetti artık.

  www.bayandegilkadin.com

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tüm söylemek istediklerimi güzelce anlatmışsınız -"bayan" kelimesi de dahil olmak üzere-. Sizinkini görünce başka bir yorum yapmama gerek kalmadığını gördüm.

   Sil
 20. Umarim sizin cocuklarinizdan biri escinsel olmaz,olursa isiniz zor tercihi degistirmeye calisirsiniz nie olum kizim tercih ettiniz bunu diye.bende bir gayim istermiyfim gay olmak hayir tabiki su yukardaki homofobiklerden dolayi ama ben tercih falan yapmadim cok kucukken icimde uyandi nu duygular.burdaki abiler ablalar dua edinde duzelelim bari.bide heterolari ovmeyin kuranda sadece escinselligi anlatmiyor.heterolarda bu isin icinde.ve zina kadin ve erkekle birlikte oluyorlar o sizin bildiginis heterolar gunah sa hersey hepimiz icin gunah.vah escinsellik soyle gunah boyle gunah yazmayin.kendi yediginiz naneler icin dua edinde belki afedilirsiniz.sonrada bize dua edin.saygili olun saygili hepimiz insaniz nedir paylasamadigimiz neyin kavgasini veriyorsunuz 3 gunluk dunyada

  YanıtlaSil
 21. Merhaba,
  çok aydınlatıcı bir yazı olmuş,eşcinsel olmadığımıza göre eşcinselleri anlamamız mümkün değil, ama bildiğimiz bir gerçek var ki o da Yaratıcının yarattığını çok iyi bildiğidir.Eğer O yasak diyorsa ve bu yüzden kavimler helak oluyorsa, bu suçtur ve insan elinde olmayan birşeyden dolayı Yaratıcı tarafından suçlanmaz.Lezbiyenliğin üzerinde fazla durulmamasının sebebi gerçek anlamda ilişkinin olmayışıdır.Eşcinselliğin bu denli kötü sayılmasının sebebi de Allah'ın bireyleri değil toplumları baz alması, eşcinselliğin de toplumların var olmasının önünde engel oluşturması ve toplumsal ahlaki bozmasıdır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ne yani tanrı koskoca bir kavmi sırf ibret için eş cinsel yaratıp sonra öldürüp cehenneme mi atmış ?

   Sil
  2. doğayı anlamaya çalışmak yerine ''yaratıcı bıdı bıdı da bıdı bıdı ...'' dinler olmasaydı ne güzel olurdu, insanlar birbirini ötekileştirmeden huzur içinde yaşardı; ırk, ulus, millet, cinsiyet, cinsel yönelim demeden saygı ve sevgi çerçevesi içinde olurlardı.

   Sil
 22. Eşcinselliğe sapkılın diyen adamın beyninin içinde fındık kadar beyin olamaz harbi diyorum.

  Evet, eşcinseller toplumun ahlakını bozuyor. 13 yaşından itibaren bu toplumda hisleri yüzünden dalga geçiliyorlr, nefret ediliyorlar, dışlanılıyorlar, dövülüyorlar, öldürülüyorlar, ruhlarına işkence yapılıyor. Her türlü aşağılanma, hakaret ve hor görülmeye maruz kalıyorlar. Ve neymiş? Toplumsal ahlakı bozuyormuş. Evet sizin ahlakınız adam öldürmek, zulmetmek ve işkence üstüne kurulu.

  YanıtlaSil
 23. İSLAM EŞCİNSELLİĞİ YASAKLAMAZ! İSLAMIN EŞCİNSELLİĞİ YASAKLADIĞI FİKRİ İSLAMA HAKARETTİR!

  Tabi ki Kuran'daki ayetleri alıp okuyan, sorgulamaktan aciz, dar kafalı ve kendisine öğretilenleri kayıtsız şartsız kabul eden biriyse "eşcinselliği yasaklıyor" diye yorumlar.

  Ama kafası çalışan zeki bir insan Kuran'ın hiçbir yerinde eşcinselliğin yasaklanmadığını bilir.

  Dünyadan habersiz yaşayan bazı şahısların söylediğinin aksine eşcinsellik tercih mercih değildir. Bu şahıslar duydukları her şeye inandıkları için mesela basketin boy uzattığını, veya beynimizin %10'unu çalıştırdığımızı filan sanırlar. Bir şeyi duymaları inanmaları için yeterlidir. Delil filan gerekmez ve araştırmazlar da. Bütün eşcinseller ve karşıcinseller cinsel hislerini ergenliğin hemen başında daha önce hiçbir cinsel tecrübe yaşamamışken anlar. Eşcinsel olup da sonradan karşıcinsel olabilen kimse de yoktur.

  Yapılan pek çok bilimsel araştırma da cinsel yönelimi belirlemede genlerin ve hormonların çok büyük rolü olduğunu açıkça söylüyor.

  Bana inanmıyorsanız bakalım "kendi cinsinize" ilgi duymayı bir tercih edin bakalım. Yapabilecek misiniz.

  Allah da bunu böyle bilir ve eşcinsel yarattığı insanların tutup da "kadınları bırakıp erkeklere gitmesini" eleştirmez.

  Bu ayette anlatılan kadınlardan hoşlanan erkeklerin, kadınları bırakıp da küçük yaştaki eşcinsel çocuklarla beraber olmasıdır yani OĞLANCILIK.

  Oğlancılık tarih boyunca çok yaygındı. Küçük erkek çocuklar kılsız, ufak tefek ve ince yapılı olduğu için bir çok karşıcinsel erkek onlara ilgi duyar. Kuran'da burada bahsedilen de budur. Eğer zeki bir insansan bunu görürsün ama sıradan biriysen tabi ki okuduğunu anlarsın.

  Yoksa Allah eşcisnel yarattığı bireyin tutup da kadınlara gitmeyeceğini bilir. Daha sonra Allah 2 melek gönderiyor ve Lut Kavmi onlara tecavüze yelteniyor ve helak ediliyorlar.

  Eşcinsellik hastalık da değildir, tercih de değildir. Zaten yazının başlığı bile yazarın korkunç bilgisizliğini ve homofobisini ortaya koyuyor. Eşcinsellik doğuştan gelen doğal ve normal bir yönelimdir. Bu kadar basit.

  Hastalık derse biri belki tarışabilirsin. Ama eşcinsel olmaya tercih demek dünya düz demek kadar komik, akıl dışı ve mantık dışıdır.

  Ayrıca burada dinden bahsedenlerine dinen pek çok şeyin günah olduğunu hatırlatalım, Flört etmek dahil. Eğer eşcinsellerin toplum içinde sevgiliolarak gezmelerine karşı çıkma hakkı varsa birilerinin, bir başkasının da Hristiyan ülkede Müslümanların sokakta Müslüman olduğunu belli edecek şekilde gezmesine karşı çıkma hakkı var. Veya muhafazakar bir yerde insanların bir kızla erkeğin el ele gezmesine karşı çıkma hakkı var veya mini etek giyilmesine.

  Gerçek şu ki bunların hepsi demokrasiyi sindirmemiş ve ilkel zihinlerin düşünceleri.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bir adım da tanrı fikrini eleştirmek üzere atarsan daha da rahatlayacaksın.

   bütün dinler yalan dostum, bu yönde düşünceye bir fırsat ver ve olacakları gör. en ufak bir kendinden eminsizlik falan kalmayacak; kafanın içinde bir noktada toplamayı ve örtmeyi başardığın endişe ve kaygıların varsa, dinsizlik fikri sana çok iyi gelecektir.

   Sil
  2. ''şu ya da bu semavi dinde eşcinsellik yasaklanmamıştır'' derken kendini kandırıyorsun. şimdi sana kuran'dan onlarca ayet saymayacağım, araştır bul oku. dinlerin insan eseri olduğunu anlayacaksın. hiç tanrı tüm doğada pek çok canlı türünde eşcinselliği yaratıp sonra da lanetleyip hedef gösterir mi? tam bir çelişki. tıpkı evrim gerçeği gibi büyük bir tutarsızlık... eşcinsellerden bu kadar nefret edilmesinin kökeninde dinler ve onların sebep olduğu önyargılar vardır.

   Sil
 24. Ayrıca Pagan dinlerinde eşcinsellik asla yasak değildi. Lütfen göz göre göre yalan söylemeyin. Yunan Paganizminde bütün tanrıların eşcinsel sevgilileri vardı. Kuzey Paganizminde de öyle Thord ve Odin'in eşcinsel sevgilileri vardı. Mısır Tanrıları için de aynısı geçerli. Neredeyse tüm Pagan dinlerinde eşcinsellik tamamen normaldi!

  YanıtlaSil
 25. Burada eşcinsellere sapık ve sapkın olarak hakaret eden insanlara demek isterim ki haddinizi bilin, kimseye hakaret etme hakkınız yok.

  Sapık arıyorsanız sapık sizsiniz. Sapıksınız çünkü insansınız ve beyninizi kullanmıyorsunuz. Sırf size küçükken "eşcinsellik kötüdür" dendi diye aynen koyunlar hiç sorgulamadan, yargılamadan, neden diye sormadan" eşcinsellik kötüdür diyor ve kimseye zararı olmayan iki insanın birbirini sevmesini veya sevişmesini "kötü olarak görüyorsunuz".

  Normal insanlar olsanız bunu sorgular, önünüze konan tabu ve dogmalara karşı çıkardınız. Çıkmıyorsunuz ve bu yüzden "koyun sürüsü" diye bir şey var.

  Bu toplumda eşcinsellik kutsal sayılsa, siz yine sorgulamadığınız ve koyunlar olduğunuz için burada eşcinselliği kutsayacaktınız.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çikolata yemek, yağlı yemek, sigara içmek, şeker yemek, beyaz un ve tuz yemek sonra cep telefonları, bilgisayarlar; bunların hepi sağlığa zararlı şeyler. Bunlara da karşı mısın? Bütün bunların vücuda korkunç zararları olduğu biliniyor. Neden onlar hakkında bir şey yazmıyorsun? Yoksa sana küçükken "eşcinsellik kötüdür" dendiği için mi?

   Bir insanın kendi sağlığına zarar verme hakkı vardır. Buna devlet veya bir başkası karışamaz. Bu kadar basit.

   Ayrıca eşcinsellik de sadece "anal ilişkiden" ibaret değil. Dünyaya iki bacak arasından bakan, hayatı sadece cinsellikten ibaret olarak gören tipler vardır o tiplerin aklına eşcinsellik deyince "arkadan ilişki" gelir...

   Sen nasıl bir kızdan hoşlanıyorsan, onu seviyorsan, onunla konuşmak içini ısıtıyorsa, o yanındayken kendini iyi hissediyorsan, onu öpmek, vücudunu okşamak, ve sevişmek hoşuna gidiyorsa eşcinseller için de tamamen aynı şey.

   Bir kızın bir erkeğe duyduğu hislerin, duyguların aynısını bir eşcinsel erkek, başka erkeklere duyuyor; ki bu sadece cinsellik değil. (Not: o bu erkeğin kendisini kadın gibi hissettiği anlamına gelmiyor. Sadece o kızla bir parçaları aynı)

   Bir soru: Bir kadınla erkeğin de anal ilişkisine karşı mısın?

   Ek olarak senin dediğin gibi anal ilişkiyi hiç yapmayan ve hiç zevk almayan bir sürü eşcinsel var. Hatta geçen ABD'de bir anket yapılmıştı ve sonuçlara göre eşcinsel erkeklerin sadece %36'sı anal sex yapıyordu.

   Dediğim gibi bireyler başkasına zarar vermediği sürece kendilerine zarar vermekte özgürdür. Ayrıca bu zararın da derecesi var. Adam ömrü boyunca anal sex yapabilir ama bu öyle hayatına çok da etki etmez.

   Sizin mantığınızla gidersek çikolata, içki, şeker, tuz, cep telefonu vs her şey yasaklanmalı.


   Tekrar soruyorum: Bir kadınla erkeğin de anal ilişkisine karşı mısın?

   Sil
  2. Ayrıca ben birbirine zararı olmayan demedim. Kimseye zararı olmayan dedim. Koşu yapmak da kişinin eklemlerine zararlı, spor da aslında belirli bir orandan sonra zararlı. Onları da umursayın. Hem dediğim gibi bir şeyin verdiği zararın oranı da önemli. Çok zarar vermeyen bir şeyi yaparsın, ama aşırı zarar veriyorsa yapmazsın.

   Sil
 26. Yazarın eşcinsellerin öpüşmesine karşı çıkıp yazının başlığına öpüşen iki eşcinsel koyması da ayrı trajikomiklik :)

  O muhabbeti 20 sene önce de yapıyorlardı kimse toplum düzeninde alışılmadık davranışlarıizlemek zorunda değil mesela el ele dolaşan bir kız ve erkeği, uzun saçlı erkekleri veya hatta köpek dolaştıranları.. Bugün mini eteklileri de toplum düzeninde alışılmadık olarak görüp engellemek isteyenler var. Birileri kinlerini kusabilir başkalarına, kişisel kinleri yüzünden başkalarının özgürlüğüne karşı çıkabilir. Ama işte zamanla bu yobaz zihniyetleri silip süpürüyoruz biz :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir kere LUT Kavmi'nin helak oluşunun eşcinsellikle hiçbir alakası olmadığını çok açık ve net bir şekilde ispatladım yukarıda. Din yasaklasa yasaklasa arkadan ilişkiyi yasaklıyordur ki eşcinselsen yapmazsın onu. Bir sevgilin olur öpüşürsün, seversin, hayatını onunla yaşarsın ama arkadan ilişkiye girmezsin günah filan işlemezsin.

   Mini etek giymeyi de din yasaklıyor sonuçta, neden konuyu oraya getirmem alakasız olsun ki? Siz mini etek hoş değil diyorsunuz, bir başkası da çıkıp "başörtüsü takmak" hoş değil derse ne olacak? Herkes birbirinin özgürlüğüne karışırsa?

   Şimdi bana bir insanın eşcinsel olmasının doğal olmadığını söylüyorsun.... Açıkçası körlük, topallık, sağırlık, ilerizekalılık, çok yakışıklı olmak, albino olmak, aptal olmak ve burada sayamayacağım bir sürü doğum hatası ne kadar doğalsa eşcinsellik de o kadar doğaldır.

   Eğer doğal insan arıyorsan yeryüzünde bir tane bulamazsın çünkü herkesin kusuru vardır.

   Ama bütün bunlar doğal şeyler çünkü doğanın içinde var ve her doğan çocuğun başına gelebilecek şeyler.

   Bana çıkıp dersen ki eşcinsel olmak bir doğum hatası ve bir yanlışlık o zaman sana hak verebilirim. Sana katılmasam da... Çünkü sonuçta bir bakış açısıyla bir erkek mantıksal olarak üremek için kızlardan hoşlanmalı ve eğer tutup da erkeklerden hoşlanıyorsa bunun bir hata olduğunu iddia edebilirsin. Ben katılmam.

   bana gelip dünya düzdür desen veya güneş dünyanın etrafında dönüyor desen "eşcinselliktir tercihtir" demek kadar abes olmaz.

   sonuçta bu da DOĞUŞTAN gelen bir durum. İnsanların elinde olmayan bir durum. Yapılan ve senin haberin olmayan bir çok bilimsel araştırma eşcinselliğin pek çok genetik ve hormonal nedenlerini ortaya koyuyor..

   Her ne olursa olsun eşcinsel olmak bir "tercih" değil. bir sürü insan 12-13 yaşında yani ergenliğin başında bunu anlıyor. Ben intihar yardım hattında çalışıyorum ve oraya telefon açan 13-18 yaş arası gençlerin 3'de 1'i eşcinsel gençler. eşcinsellerin de oranı toplum içinde sadece %3 kadar.

   13 yaşında eşcinsel olduğunu anlamış bir çocuk, zaten hislerini kimseye anlatamıyor, zaten toplumdan öğrendiği şekilde kendisini değersiz hissediyor. O çocuğa sürekli hasta, anormal, sapkın, erkek değil, i..., değersiz filan deniyor. Erkek egemen bir toplumda, erkek olmanın bu kadar yüceltildiği ve eşcinsel insanların bu kadar aşağılandığı bir toplumda o herkesin aşağıladığı insan olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Fenerbahçeyi aşağılamak için bile eşcinsellerin adı kullanılıyor. Eşcinsellik hep aşağılama aracı olarak kullanılıyor, o çocuk sürekli eşcinsel olduğunu saklıyor, sürekli hapis içinde yaşıyor. Senelerce bunları yaşayıp bir de sürekli hakaret üstüne hakaret görüyorlar. Kimseye derdini anlatamıyor. 10 tane arkadaşı arasında "diğer 9 arkadaşım normal. Ben farklıyım, ben ötekiyim, ben anormalim" düşüncesi içinde dışlanmışlık yaşıyor. O yaşta psikolojisi alt üst oluyor. Tekrar söylüyorum ki kimseden yardım alamıyor, durumunu söyleyemediği için. Herhalde o yaşta bir çocuk için ağır bir yüktür bu değil mi?

   Sil
  2. Hepsinden de kötüsü elinde olmayan hisleri yüzünden "annem, babam, kardeşlerim ve sevdiğim dostlarım bu hislerimi bilse benden nefret ederlerdi" diye üzülüyor. Ufacık çocuklara böyle bir hayat reva görülüyor.

   Bu çocukların yaşadığı acı inanılmaz boyutlarda, özellikle de hislerini saklamak zorunda kaldıkları ve kendilerine düşman bir dünyada yaşamak zorunda oldukları için. arkadaşları rahatça, özgürce duygusal hayatlarını yaşarken, kızlarla çıkarken, kızlara çıkma teklif ederken, facede çıktıkları kızla ilişki yaparken onlar birinden hoşlansa asla bunu yapamadıkları için ve göstermelik bir kızla çıkmak zorunda kaldıkları için. hapis hayatı yaşadıkları için. lanet olsun böyle topluma diyorum.

   Sen şimdi tercih filan diyorsun ama bilmediğin için diyorsun. Bu çocuklar eşcinsel olmayı yeni erkeklerden hoşlanmayı "tercih" etmiyrlar. Nasıl sen ve herkes ergenliğin başında cinsel hislerinizi anladıysanız onlar da o yaşta anlıyorlar ellerinde olmadan. Sen canın istese bir erkekten hoşlanabilir misin? veya cinsel hislerinin kime yöneleceini kendin mi tercih ettin? hayır etmedin.

   Senin eşcinsellik doğuştan gelmez demen o insanların daha ilkokul çağlarında bu hislerinin ilk ipuçlarını aldığı gerçeğini değiştirmiyor.

   Senin eşcinsellik doğuştan gelmez demen o insanların 12-13 yaşında daha önce hiçbir cinsel tecrübe yaşamamışken eşcinsel olduklarını anladıkları gerçeğini değiştirmiyor.

   Veya yine "bence bu durumdan insan kurtulabilir diyorsun". Yine bence diyorsun. Senin bence demen:

   Dünyadaki bütün büyük sağlık kuruluşlarının "eşcinselleri değiştirmek mümkün değildir" ifadesini değiştirmiyor.

   Yüz binlerce eşcinsel insanın senelerce doktorlara veya hatta dini otoritelere başvurup da değişmek için uğraştıklarını ama başaramadıkları gerçeğini değiştirmiyor.

   Eşcinsel forumlarına gidersen insanların hikayelerini okursan nasıl bu durumlarını kabullenmeden önce senelerce onlarca yolu deneyip de değişmek için uğraştıklarını ve başaramadıklarını okuyabilirsin.

   Ama tabi bunlar "sence" önemli değil. Çünkü canı yanan sen değilsin. Çünkü uğraşması gereken sen değilsin. Senin için bence değişirler veya doğuştan gelir demek çok çok kolay. Çünkü dediğim gibi uğraşacak olan ve bu dertleri çeken sen değilsin. Bekara karı boşamak kolay derler ya.

   Sen istediğin kadar "bence değişirler" diyebilirsin. Ama bu onların değişemeyeceği gerçeğini etkilemez. Tabi sen duyarlı bir insan değilsen umrunda olmamalı, dediğim gibi canı yanan sen değilsin. Ama duyarlı bir insansan o zaman bunu tekrar gözden geçirmen gerekir.

   Sil
  3. Tebrik ederim bencelerin bizi ne kadar zor bir duruma dusurdugunu gosterdigin icin

   Sil
  4. Diyanet İşleri: Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. ayrıca toplumda erkek çocukların sürnet edilmeside bu ayet kapsamındadır aranızda müslüman olup da çocuğunu sürnet ettirmeyen var mı??? lut kavmine gelince orada bir bireyden değil bir kavimden bahsediyor din hakkında bir ayet yazıp da o konuyla ilgili diğer ayetleri göz ardı ederseniz kuran ı yanlış anlarsınız ayrıca Türkiye cumhuriyeti devletin de yaşayanların % 90 ı müslü man değil müşrik tir başkalarını eleştirmeden önce lütfen herkes kendini eleştirsin ve sorgulasın bilgisizce kuran hakkın da yorumlar yapmasın ayrıca böyle bir yaşam tarzına sahip olan arkadaşların duru mu dinde şöyle dir eğer tıp buna hastalık diyemiyorsa tedavide edemiyodur dolayısı ile bu insanları bilgisizce eleştirmek ve bu davranışın kuran da toplum sal olarak yapılmasının sapıklık olarak nitelendirilmesini de bireysel liştirmek insanların dini red etmesine sebeb olmakta bu ise ALLAH hakkında bilgisizce tartışırlar ayeti kapsamına girer tekrar soruyorum ben müslümanım deyip erkek çocuğunu sürnet ettirmeyen anna baba var mı yok ise müslüman değil müşrik siniz ve ALLAH ın affetmediği tek günah ı işlemişsiniz dolayıyle dine hüküm koymuşsunuz umarım anlatabilmişim dir çünkü kuran da sürnet e dair hiçbir ayet yoktur ...

   Sil
  5. Çok güzel yazmışsın

   Sil
 27. Mini etek vs gibi giyim tarzları hiç bir zaman doğu kökenli toplumların tarzı değildi ancak ahlaki olarak yozlaşmış batı toplumlarından bize geçen bir giyim tarzıydı tamam Mustafa Kemal Ataturk kılık kıyafet devirmi yapmıştı zamanında şapka devrimi yapmıştı ama toplumumuzun, batının kirli ve pis ahlaki değerlerinide örnek almamızı istememişti.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ahlaksızlık sadece başka insanlara gereksiz yere zarar vermektir. Geriye kalan tüm ahlaksızlıklar uydurulmuş saçmalıklardır. - Robert Heinlein

   Sil
 28. Milli ahlakımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve kuvvetlendirilmelidir... Tehdit esasına dayalı ahlak, bir fazilet olmaktan başka itimada da layık değildir.

  Bu laf da Atatürk'e aittir.

  Mini etek giymek veya Batının şu anki hali "ahlaki yozlaşma" değildir. Ezbere konuşuyorsunuz. Tam aksine kadını baskı altına alan, ahlakı iki bacak arasında gören, cinselliği bastıran ve kadını cinsel bir obje olarak görüp onu kapatmaya çalışan pis bir sözde ahlak anlayışının düzelmesidir.

  Türkiye de öyle oluyor yavaş yavaş.

  Kısacası senin "temiz" sözde ahlaklı ülkende kadınlar namus cinayetine kurban gidiyor. Ama sen tutturmuşsun bir ahlak diye. Yazık.

  YanıtlaSil
 29. http://www.turnusol.biz/public/haber.aspx?id=13019&pid=75&haber=E%FEcinsellik%20hastal%FDkt%FDr%20diyen%20doktor%20hata%20yapt%FDk%20dedi%20%F6z%FCr%20diledi

  Habere dikkat ederseniz doktor zamanında eşcinselleri tedavi etmeye kalkıştığı için özür diliyor ve bu tür terapilerin işe yaramadığını belirtiyor.

  Bir sürü eşcinsel insan bu durumundan kurtulmak için tedavi olmayı deniyor ve bazı paragöz doktorlar böyle kandırıyor onları. Yani tercih olsa herhalde "tercihlerini değiştirmek" yerine gidip bir sürü paralar harcamazlar bu yolda.

  YanıtlaSil
 30. Can Bey, eşcinselliğe böyle hakaret ettiğiniz etmeniz çok ayıp.

  Ben eşcinselim ve bu benim "tercihim" filan değil. Taaa ilkokul çağlarında ben erkeklerden hoşlandığımı biliyordum ve 13 yaşında tam olarak eşcinsel olduğumu anladım. O seneden sonra kendi içimde bu hislerden kurtulmak için verdiğim mücadeleyi bir ben bilirim. Doktorlara mı gitmedim, hocalara mı gitmedim, kızlara aşık olmaya mı çalışmadım? Aklınıza gelecek ne varsa.

  Ben eşcinselim ve erkeklerden hoşlanıyorum, sadece cinsel anlamda değil. Onlara aşık oluyorum. Onların yanında olmak onlarla beraber olmak hoşuma gidiyor. Kızlara karşı hiçbir ilgim yok. Hatta bir kızla yatma fikri bana iğrenç geliyor. Bir kızla beraber olma fikrinin bende yarattığı tiksintiyi size kelimelerle ifade edemem.

  Kısacaı büyük ihtimal doğuştan gelen bir şey bu. Tanrı beni böyle yarattı ve bu sapkınlık filan değil. Siz tercih sandığınız için öyle diyorsunuz ama YANLIŞ sanıyorsunuz, YANLIŞ biliyorsunuz.

  Önyargılarınızdan kurtulmanız dileğiyle...

  YanıtlaSil
 31. Hala eşcinselliğe tercih diyorsun :-) Bak bir aralar dindar eşcinsellerle dalga geçmek için "gayoloji.com" diye bir site açılmıştı. Sitede eşcinselliğin "cin çarpmasından" kaynaklandığı ve sitede yayınlanan duaların okunmasıyla geçeceği iddia ediliyordu. Ve bir sürü dindar eşcinsel siteye akın etti. O duaları okuyup eşcinsellikten kurtulmak için :-) Şimdi bu insanlar eşcinsel olmayı "tercih" ediyorlar. Aşağıdaki yorumlardan okuyacağın üzere bir sürü dert ve sıkıntı yaşıyorlar. Sonra basitçe tercihlerini değiştirmek varken aşağıdaki yorumları yazıyorlar? Değişmek için yapmadıklarını bırakmıyorlar?

  Yani eşcinselliğin"tercih" olduğuna inanabilmek inanılmaz bir şey.

  İnsanın laneti, ve neredeyse yaşadığı tüm trajedilerin sebebi, onun muazzam, inanılmaza inanabilme kapasitesidir. - John Stuart Mill

  Al oku bak senin kendileri tercih ediyorlar sandığın insanlar neler yaşıyor. Hiçbirinin de cinsel ilişkisi filan olmamıştır kesin.

  YanıtlaSil
 32. Eşcinselliğe hastalık diyenler de bunu bilimsel anlamda söylemiyorlar. "Lan olm sen hasta mısın?" diyen ergenler gibi karşısındakini küçük düşürmek veya hakaret etmek için söylüyorlar.

  Öyle olmasa eşcinsel haklarını en çok onlar savunur. Bir insan hastalığı yüzünden kötü davranmak soysuzluk değil de ne?

  Şişmanlık da bir hastalık ama şişmanlara hasta diyenler onların haklarını kısıtlamıyor.

  Eşcinsellik (bir kişinin hemcisnlerine ilgi duyması) bilimsel olarak hastalık kabul edilmezken, transseksüellik (bir kişinin kendisini karşı cinse ait hissetmesi) bir hastalık kabul ediliyor.. E biz transseksüellere hasta diye kötü mü davranıyoruz? Tam aksine Türkiye'de ameliyat olabiliyor ve sonra da pembe nüfus cüzdanı (ya da mavi) alıp evlenebiliyorlar da.

  YanıtlaSil
 33. eşcinsellik tercih değildir. psikolojik bir hastalıktır. kız kardeşine ilgi duymakla erkek iken erkeklere ilgi duymak aynı kefeye konulabilir ve hepsinni tedavi olması gerekir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Adsız senin kız kardeşine ilgi duyanlarla eşcinselleri aynı kefeye koyman psikolojik bir hastalık.

   40 yıl önce hastalık listesinden silinmiş bir şeyi sırf kendi dar ahlak anlayışına uymuyor diye "hastalık" ilan etmek hem art niyet hem de cehalet.

   Dünyanın bütün bilimsel otoriteleri eşcinselliğin tedavisi yok derken, ve yüz binlerce eşcinsel insan senelerce uğraşıp tedavi olamazken dünyadan bu kadar habersizce ve cahilce "tedavi olsun" demen zır cehalettir. başka bir şey

   yeryüzündeki en büyük sapıklık ve hastalık da cehalet herhalde.

   lanet olsun kara cehalete.

   Sil
  2. Ya insan şu sözlerinden utanır. Tamam eşcinsellik tercih değil. Ama hastalık da ne? Tedavi olsunlar da ne? Sanki tedavisi var da olsunlar?

   Sanki ben bir sürü doktora gitmedim de hepsi bana "bu durumun tedavisi yok" demedi de, sanki bazı şarlatan doktorlara giden binlerce insan tedavi oldu da, sanki 50 seneden beri on binlerce tedavi metodu başarılı oldu da, sanki dünyanın tüm TIP otoriteleri eşcinselliğin tedavisi yoktur demiyor da.

   Bir insan zerre kadar bir şey bilmediği bir konuda bu kadar cahil gezmeye utanır, bari yorum yapmaya utanır.

   Eşcinselliğin 10'da 1'i kadar cehalet ayıp karşılansa hiçbir sorun kalmazdı şu ülkede. Ezbere konuşu hiçbir şey bilmeyen bilinçsiz zombiler gibisiniz. Zaten o ensest ilişkiler de, kız kardeşine ilgi duymalar da bu cehaletten kaynaklanıyor.

   Sen eşcinselliği kız kardeşine ilgi duymakla bir tutamazsın. Terbiyeli olmaya davet ediyorum seni.

   Sil
 34. Ayrıca insanların kendilerine zarar verip vermemesi kendilerinin bileceği iş :) Ona karışmaya hakkınız yok.

  Fakat eşcinsel olduğu için senelerce hislerini inkar eden, kendisinden nefret eden, karşı cinsten hoşlanmak için kendisine işkence yapan ve şarlatan doktorların peşinden koşan ve karşıcinsel olmak için uğraşan ve hayata küsenler varsa onlara yardımcı olabilirsin: Bu bilim dışı yazıyı değiştirip onlara modern bilimsel bulguları anlatarak ;)

  YanıtlaSil
 35. Eşcinsellik tercihtir kurtulunabilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet. Kolunun kopması da tercihtir. Tekrar çıkarabilirsin.

   Sil
 36. Geçin bu tercihdir değildir meselesini.. olsa ne olacak olmasa sonuçta bu bir günah ve Allah bazı insanları bu şekilde test ediyor insanlar günaha saparsa ve iradeleri dışına çıkarlarsa şeytana uymuş olurlar ve sınavı kaybederler tüm mesele budur, bizim toplumumuzda insanlar kendi kendilerinin psikologu olmuş gibi bulundukları o psikolojik durumdan dolayı kendilerini buna ikna ediyorlar ve haklı olduklarını zannediyorlar.

  YanıtlaSil
 37. makaledeki yorumlar gerçekten bize toplumun bu konulardaki bilgisinin nasıl olduğunu gösteriyor. hala eşcinselliği sapkınlık olarak görenler var. gerçekten insanlar bu konularda bilinçlendirilmeli.

  sevgili okur, eşcinsellik bugün doğal olarak kabul edilen ve büyük ölçüde doğuştan geldiği düşünülen cinsel yönelimlerden sadece biridir. hala bunu anla(ya)mayıp tercih diyenler var. ne tercihi yahu? dalga mı geçiyorsunuz? bende 18 yaşında bir eşcinselim. bunu ergenlik çağında zamanla farkettim. ve asla kendimi kandırmadım. çünkü ben hiçbir zaman kadınlara ilgi duymadım. hiçbir zaman kadınları arzulamadım. hiçbir zaman bir kadın beni heyecanlandırmadı.

  cinsel dürtülerim her zaman kendi hemcinsime yönelik oldu. size çok farklı gelebilir ama saygı duymak zorundasınız. insan bunu kendisi seçmiyor. biraz empati kurmaya çalışın... her eşcinseli kadın gibi davranan itici tipler olarak mı düşünüyorsunuz anlamıyorum ki... inanın bana bir gay -bu kelime bana da çok itici gelmekte ama yapacak bir şey yok- çoğu erkekten daha temiz, daha anlayışlı, daha hoşgörülüdür.

  bazı şeyleri malesef kendiniz seçemiyorsunuz. cinsellik de insanın seçemeyeceği olgulardan bir tanesi. yorumlarınızı bu hassasiyette gönderirseniz daha sağlıklı olur.

  ben ateistim ama eşcinselliği hastalık olarak gören müslümanları şu yüzden anlamakta güçlük çekiyorum. madem tıpkı firavun gibi elleri ve bacakları çaprazlama kesen bir tanrıya -allah- inanıyorsunuz; bu tanrının yarattığı ve diğerlerinden -fiziksel olarak- hiçbir farkı olmayan insanları hasta olarak görüyorsunuz,

  adaletli(!) bir tanrının doğuştan hasta olduğunu iddia ettiğiniz insanları, hastalığı yüzünden cehennemde yakması ne derece mantıklı? hastalık bir günah sebebi olamaz. inandığınız din bunu söylüyor. bu saçmalığı gören bir müslümanda, kuranda oğlancılık yapanlardan bahsedildiğini söylemiş. pes doğrusu. inandığı değerleri kurtarabilmek için bu kadar mı uydurulur. bu kanıya nereden vardığınızı sorabilir miyim acaba sayın müslüman?

  eşcinsellik ne hastalıktır, ne de tercihtir. eşcinsellik doğuştan gelen cinsel yönelimlerden biridir. kişinin yönelimi eğer hemcinslerine ise, kişi bunu ergenlik çağında çok rahat anlayabilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşcinsellik hastalık değil tamam.Ama dediğiniz hastalık bir günah sebebi olamaz sözü çok saçma.İnsanlar hastalıklarla sınava tabi tutulurlar ve sizin bu hastalığa karşı olan tutumunuz(isyan etmeniz ya da sabretmeniz)günahlara veya sevaplara gebedir.

   Ama sizin kastettiğiniz hastalık kavramı önüne geçilmez değiştirilmez bir şey yüzünden Yaradanın yarattığı kişiyi cezalandırmayacağıdır,doğru.

   Sil
 38. ne alakası var? o zaman homoseksüellerde heteroları görmek zorunda değiller.. el ele tutuşurken kondom gibi eldiven takıyorsunuzda öpüşürken başımıza poşet mi geçirelim??

  YanıtlaSil
 39. http://www.youtube.com/watch?v=u1iMl9dDm-o&feature=related

  Psikolog Hüseyin KAÇIN
  0 555 326 22 91
  www.escinselterapi.net
  "Eşcinsellik; özgür bir tercihin değil, genellikle çocuklukta yaşanan travmaların ve (anne-baba) ihmallerin bir sonucu gelişen bir durumdur. Eşcinsellikten kurtulmak isteyenlere tedavi imkanı sağlamamak, gerçekte eşcinselleri küçük düşüren ve ahlaki olmayan bir tutumdur."

  YanıtlaSil
 40. Bende bir es cinsel olarak sunu ifade etmek istiyorum Herkes bunu iyi bilsin Es cinsellik bir secim deyildir ve hastalikta deyildir ben bir es cinsel olarak zaman zaman indihar etmek istedim hep koselerde agladim bahtima agladim es cinsel olmayanlar sizlere soruyorum es cinsellik bir secim olsa ben neden sacma bir maskeyle yasamak isterimki es cinsellik tercihse ben neden intihar etmeyi dusunebilirim bu bir sapiklik olamaz ben kendimi bildim bileli bir an olsun kadinlara ilgi duymadim ... Ve okul caginda kizlar bana cok ilgi duyarlardi ama benin onlara karsi ve tum kizlara bir an olsun heyecanlanmadim arzunlamadim es cinsellik secim deyildir secim olsaydi istedigimiz zaman kadinlar istedigimiz zamanda erkeklerden hoslanirdik bu bir kader orn bulent ersoy dunyanin zenginlerinden ve o istrrmydiki kadin olmayi ve hastalik olsaydi coktan duzelmis es cinaellere adim attirirdi inanin biz es cinseller bu durumdan cok ama cok rahatsiz inanin duygularimi anlatmak sizlerin beni anlamin icin es cinsel olmaniz zaten herseyin gercektende bir tercih olmadigini hastalik olmadiginu anlarsini KİMİMİZ KOSELERDE KİMİMİZ DİLLERDE CEKERİZ BİZ BU DERDİ HER BİRİMİZ BİR YERDE KİM KANARSA ES CİNSELLERİ DUSSUN BU HALLERE :( YETER ALLAHİM YETER SEBEP KİM BU CİLEMİZe ......

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Zor olan benimsemek. Sanirim anlattiklarinda hiç yalan yoktu ve ictendin.Dilerim birgun çok mutlu olursun

   Sil
 41. ES CİNSELLİK NE BİR HASTALİK NEDE BİR SECİMDİR BUNU ANLAMAK İSTİYENLER ES CİNSEL OLMASİ LAZİMKİ DUYGULARİMİZİ ANLAYABİLMESİ İCİN CAHİLLERE SESLENMEK İSTİYİYORUM BEN 20 YASİNDAYİM 7 & 10 YASLARİNDAYKEN HEP YAKİSİKLİ BİR ARKAFASİMİN OLMASİNİ YANLİZ OLMAMAK İSTERDİM KENDİMİ BİLDİM BİLELİ KİZLARDAN GİC HOSLANMADİM HİC HEYECAN DUYMADİM ARKADASLAR OLGUNLASSİN LUTFEN BU BİR HASTALİKTA DEYİL BU BİR SECİMDE DEYİL KİM BOYLE TERS BİR MASKE KULLANMAK İSTER KİM KİNARSA BİZİ DUSSUN BU HALLERE YETER ALLAHİM YETER SEBEP KİM BU CİLEMİZE KİMİMİZ KOSELERDE KİMİMİZ DİLLERDE CEKERİZ BİZ BU DERDİ HER BİRİMİZ BİR YERDE CENAB ALLAHİM SEN TEK ANLARSİN BİZLERİ YARRAB NE OLUR VERDİGİN DERDİN DERMANİNİ VER LE İLAHE İNTE İNNİ KUNTU MİNE ZALİMİ AMİN .....

  YanıtlaSil
 42. Hep aynı konular üzerinde durulmuş ama yazarın burada homoseksüelliğe karşı olan tutumu ve kinciliği aşikar ve yazar kendisinin homofobik olup olmadığı konusunda sorguya çekmesi diğer etik konulara değinmesinden bence daha akılcı duruyor..
  " Kendi hikayemle başlayayım o zaman yazıma bende kendimi 5-6 yaşlarında bu duyguların içinde buldum..Duygu derken o yaşlarda neyin duygusundan bahsedebilirsiniz ki..Ablam okul çıkışı arkadaşını eve getirmişti ders çalışmaya ve onun benim yaşımda bir kardeşi olduğu için onuda getirmişti benle oynasın ve arkadaş olsunlar diye..O gün içimde bir kıpırtı oldu bilmiyorum neyin nesiydi ama bu dünyadan bir duygu olmadığı kesindi..Onla bahçede kumlardan dağ yaptık ve üzerinde kamyonlarımızla 'vınnn vınnn' yaparak oynadık...bunlar hepsi normal değil miydi evet bence gayet normaldi..bir arkadaşım olmuştu..ablam annem ve babamdan başka biri..mahallede yokmuydu böyle arkadaşlarım tabiki vardı..ama bana ne oluyordu hiç bir bilgim yoktu..bir çocuk anne sevgisinden baba sevgisinden hariç o küçücük yaşta adını bile duymadığı şeyden nasıl haberdar olabilirdi ki..bir çocuk anca Tom ve Jerry sevebilir..çikolata sevebilirdi..en çokta anne kucağını sevebilirdi o yaşlarda..(hele bu duyguların cinsel bir dürtü olabileceğini kimse akıl etmesin çünkü o yaştaki çocukta daha ikinci eşey özellikleri yani ergenlik belirtileri yoktur..).yani çocuğun pipisi ereksiyon olmaz menisi gelmez ve testesteron salgılanmaz vucudunda...o zaman o duygular neydi acaba..imrenme,yeni bir arkadaşlık, sevgi veya paylaşma..bunların hepsi olabilirdi ama onun bunların hiçbiri olmadığı hala gün gibi ortada benim açımdan..hani herkesin çocukluk aşkı diye birşey vardır ya benimde onlardan biriydi işte..ama anneme ona aşık oldum deme gibi bir kelime haznem yoktu ben onu çok seviyorum o gitmesin burda kalsındı cümlelerim..şimdi soruyorum o mahsumiyetteki bir çocuk nasıl sapkın olabilirdi ki...ailem sadece bunun bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu düşünebilirdi ama ben onun hiçbir zaman bir arkadaşlıktan ibaret değil hatta öte birşey olduğunu düşünüyordum ama adını hiçbirzaman koyamadım...bütün ilkokul ortaokul ve lise boyunca hep onu düşündüm...bu sadece obsesiflik olarak düşünülmesin..o hayatımda olmasın ve bana acı vermesin diye kendisini hayatımdan bile uzaklaştırdım..o ise şuanda evli, normal olması gerekende o değilmiydi oda hissetseydi benim gibi oda söylerdi bana seni seviyorum diye ama ne o söyledi nede ben..aşikar olan tek şey vardı onun hetero benim ise homoseksüel olduğum..Bunları bunun için yazdım homoseksüelliğin ve heteroseksüelliğinin normal ve hastalık olmadığının belki en normal öğeleri idik arkadaşımla..o sadece doğanın kendisine verdiği yetkiyi tamamen ve istekli olarak yerine getirirken ben ise sadece verdiğini başka yönde kullanıyordum ama bunuda bana doğa vermişti yada Allah tanrı ne derseniz...Şimdi kendime ve sizlere soruyorum hangimiz isteğimiz dışında birinden hoşlanabiliriz..sadece sapkınlık olsun diye yapabileceğimiz birşey midir..Bende isterdim bir kız arkadaşım olsun sorunsuz herkese haykıra haykıra bu benim sevgilim ben ona deliler gibi aşığım diye..o zaman benim sevgim herkes tarafından saygı ve takdir görecekken ben niye diyemiyorum ki bun benim sevgilim adam gibi adam ben onu seviyorum niye diyemiyorum..çünkü hiçbirimizin anne ve babası eşcinsel değil bir kere yalnış birşey olsa onlar yapmazdı diye düşünüyoruz değil mi..ya herşey aksi olsaydı bir anne ve babamız aynı cinsten olsa bizlere sahip çıkıp bizi koruyup sevselerdi ozaman da öyle düşünür müydük..Evet herşeyi anlıyorum doğa bir sınır koymuş..bir meyvenin ortaya çıkabilmesi için sadece bir giren ve girilen ortam yaratmış..sadece bunlar olursa ortaya bir hayat çıkabilecektir..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir şey sormak istiyorum size yorumu mu görürseniz eğer?

   Sil
 43. ama bunun içine illaki aşk olacak diye bir şart koşmamış..şimdi hak verirsiniz ki aşk her cinsten varlıklara yakışabilecek bir olgudur..bu somut veya soyut olsun her şeye güzelce yakışabilir sadece yaşamasını bilene..etik olsun olmasın..doğru olsun olmasın..siyah ve beyaz kadar zıt olsun yeter ki..ama bu dünya olgusu içinde bunları doğruca yaşamasını bilen ve ömürlerini birbirlerine adayabilen eşler var..kıyafet değilmidir zaten üzerimizdekiler ben kendime benzeyeni seçmişim sense tam zıttını neyi değiştirirki içini görmeyi bildikten sonra benimkininde ruhunun cinsiyeti yok seninkininde..eğer cennette olursak birgün bunların hiçbirinin öneminin olmadığını anlayacaz tabikide..somutluktan kurtulup sadece bir soyut hayatta zevklerimizin sadece saniyelik ama duygularımızın bir ömür olduğunu anlayacaz..ama beni yaratan muhakkak yanlış yaratmamamıştır..eğer böyle bir duygu var olmasaydı tanrı bunu bana hissedirmezdi..aynı bir portakalın turuncu olabileceği ve limonun ekşi olabileceği gibi..sadece bu nasıl anladığınız ve yorumladığınızla alakalı..körler dünyasında güneşin sadece vucudu yaktığı bilinebilir ama o dünyada bir gören varsa onun gözünü acıttığı hissi kimse tarafında yanlış ve etik olmadığı anlamında yorumlanmamalı.."
  biraz sıkıcı ve uzun yazmış olabilir konudan ara ara kopmuş olabilirim ama beni anlayanlar zaten anlamıştır diye umuyorum..

  YanıtlaSil
 44. gerçekse bn erkek olmak isterdim hep kızlarla seks yapıp hayatımı yaşardım

  YanıtlaSil
 45. Altta kendimce yazınızın bir analizini ve eleştirisini yaptım. Her bloga bunu yapmıyorum tabi ki; Google'a "Eşcinsellik hastalık mıdır?" yazılınca çıkan ilk 5 sonuçtan birisiniz ve farkında olmadan binlerce insanın hayatını karartıyorsunuz. Çünkü yazınız tamamen yüzeysel araştırmalardan derlenmiş bilgilerden oluşuyor. İyi niyetli olabilirsiniz fakat bir çok önermeniz çelişik ve toplumdaki homofobiyi körükleyecek düzeyde yaygın. Yalvarırım bu yazıyı değiştirin. Gerekirse bütün yazdıklarıma teorik/akademik kaynaklar gösterebilirim ve her detayı uzun uzun tartışabiliriz ama bu yazı böyle kalmamalı, biraz insafa sahipseniz.


  Doğallık?

  İnsan cinselliği sadece üreme üzerine kuruluysa aşk nedir? Neden insanlar çocuk yaptıktan sonra -hatta yapamasalar dahi- hayatlarının sonuna dek birlikte yaşarlar? Hayvanlardan farklı/üstün olduğumuzu iddia edip insan cinselliğini üreme'ye indirgemek çok komik.

  Heteroseksüel bir erkeğin bir öpüşen bir eşcinsel çifte bakarken rahatsız olduğu kadar, bir heteroseksüel çift öpüşürken rahatsız olan dindar insanlar var. Buna 'doğallık'tan önce 'alışkanlık' desek daha doğru olur. İnsanları ve kendinizi kandırmayın.


  Dinler?

  İslam'da eşcinselliğin bu dünyada bir yaptırımı yoktur. "Ahlak" bu dünyaya dairdir, İslam eşcinselliği ahlaksızlık yaftasıyla reddetmez. Lut Kavmi'nin helâk olma sebebi Tanrı'nın varlığını inkâr etmeleridir. Kaldı ki Lut Kavmi'nde bahsedilen günahların hırs ve şehvet sonucu tecavüz olduğunu söyleyen, eşcinselliği günah kabul etmeyen yorumlar vardır. (İmam Hendrix) Bazı yorumlara göre ise eşcinsellik zina gibi bir günahtır, ama hiçbir yorumda sonucu ebedi cehennem azabı değildir.

  Antik Yunan'da ise eşcinsellik kadının aşağılanması üzerinden meşrulaştırılır maalesef. Pagan dinlerinde tek bir kuraldan bahsetmek ne yazık ki safdillikten öte bir şey değil.


  Kişisel Özgürlükler?

  Hiçbir devlet, hiçbir vatandaşının beden bütünlüğüne dair laf söyleyemez. Bu kural (habeas corpus) modern anayasanın temel kurallarındır. O zaman her devlet kendi çıkarına uygun bir 'sağlık' tanımı koyar ve buna uymayanları cezalandırır. Kendinize gelmenizi tavsiye ederim, tarif ettiğiniz devlet modeli Nazi Almanyası'dakidir.

  Pedofili, çocuk pornosu ve tecavüz İÇİNDE MAĞDUR UNSURUNU BARINDIRAN AKTİVİTELERDİR. Eşcinselliğin ise mağduru olmaz, herhangi bir cinsel ilişki gibi, iki insanın karşılıklı isteğineve rızasına dayanır. Bu kadar cahilce bir argüman aklama çabası görmemiştim.


  Sağlık?

  Birincisi, eşcinselliğin temeli anal seks değildir. Aklınız fikriniz penetrasyonda olduğu için olsa gerek, tüm bir cinsel yönelimi buraya bağlıyorsunuz. Anal seks yavaş ve partnere acı vermeyecek şekilde yapıldığında bedene zarar filan vermez.

  Türkiye'deki HIV+ (AIDS'e sebep olan virüsü vücudunda taşıyan) hastalarının sadece %10'u eşcinsel, Sağlık Bakanlığı'nın 2012 verilerine bakabilirsiniz. Yani tahmin edilen toplumdaki eşcinsel/bisex oranıyla paralel.


  Eşcinsellerin diğer insanlara etkisi?

  Buna bir itirazım yok. Evet heteroseksüel insanlar eşcinsellerden rahatsız oluyor. Bunun nedenini asıl nedenini bildiğimi iddia edip sizin gibi yalan söylemeyeceğim. Ama diyebileceğim tek şey, (kendinizinde söylediği gibi), biz hayvan değiliz, toplum olarak yaşıyoruz ve rahatsız da olsak susmak zorundayız. Bugün eşcinsellerin kamusal alanda görünür olmasını istemeyenler, yarın heteroseksüel çiftlerin bir takım din çevrelerince taşlanmasına, ya da 2000'lerin başına kadar insanların başörtülü kadınlardan rahatsız olmasına da ses çıkarmamalılar. Mantık bunu gerektirir.

  YanıtlaSil
 46. Tamamen katılıyorum. Eşcinsellere karşı saygılıyım özgürlükleri var ama onları tam olarak normal kabul edemeyiz. gerçekçi olmak lazım böyle konularda.

  YanıtlaSil
 47. insanların eşcinsellerle ne alıp veremediği var anlamıyorum. ben de herkes kadar heteroseksüelim. ama asla onların cehennemde yanacağını düşünen yobazlardan olmadım. yolda öpüşen bir homoseksüel çift görürsem ancak heteroseksüel bir çiftin öpüşmesinden duyacağım rahatsızlık kadar rahatsızlık duyarım. brain ve justin'nin aşkını heyecanla takıp eden birisiydim. evet gayleri ve lezbiyenleri seven bir heteroseksüelim. bu kadar zor mu insanları yargılamadan sevmek.

  YanıtlaSil
 48. EŞCİNSELLİK BİR KİŞİLİK KAYMASIDIR.SEBEPLERİ KÜÇÜKKEN YAŞANMIŞ TRAVMALARDIR.KÜÇÜKKEN TECAVÜZE UĞRAMA,ANNE VE BABANIN AYRILMASI,ANNENİN BASKIN OLDUĞU AİLEDE YETİŞME,YANLIŞ ROL MODEL ALARAK YETİŞME...VS.DİR.TANIDIĞIM BİR KAÇ HOMOSEKSÜEL VAR SONRADAN HETERO OLDULAR.TABİ BUNUN İÇİN İNANMAK LAZIM.MÜCADELE,ÖZGÜVEN,PROFOSYONEL, ŞARLATAN OLMAYAN UZMANLARDAN DESTEK ALINMALI.UZUN BİR MÜCADELE BU.AYRICA ANAL SEKS YAŞARSAN ŞANSIN AZALIR ÇÜNKÜ VÜCUT BUNDAN ZEVK ALMAYA BAŞLAR.HZ.MUHAMMED 3 KERE İSTEYEREK ANAL SEKS YAPAN BUNA ALIŞIR, HEP İSTER DEMİŞTİR.EŞCİNSELLİK GÜNAH DEĞİL DİYEN ARKADAŞLAR,KURANI NASIL OKUDUNUZ BİLMİYORUM YADA HİÇ OKUMADINIZ SADECE BİR KAÇ KENDİNİ BİLMEZDEN DUYDUĞUNUZA GÖRE KONUŞUYORSUNUZ.EŞCİNSELLİK 3 DİNDEDE YASAKLANMIŞTIR.LANETLENMİŞTİR.TÜRKÇE MEALİYLE KURANI OKUYUN. KURAN OKUMAK ŞİFADIR,DEMİŞ PEYGAMBERİMİZ.GERÇEKTEN İNANARAK TÜM KALBİNİZLE HİSSEDEREK OKUYUN,VE DÜŞÜNÜN BU HAYAT GEÇİCİ. BELKİ 50 YIL BELKİ DAHA AZ YIL SONRA HEPİMİZ 2 METRE KARELİK TORAĞIN ALTINA GİRECEĞİZ, ADIMIZ BİLE ANILMAYACAK BELKİ.3 GÜNLÜK DÜNYA ZEVKİ İÇİN AHİRETİMİZİ KARARTMAYALIM.ALLAH KESİNLİKLE DOĞUŞTAN KİMSEYİ BÖYLE YARATMAZ.ÇİFT CİNSEL ORGANLA DOĞANLAR BİLE DİNEN KÜÇÜK ABDESTİNİ HANGİSİYLE YAPIYORSA O ORGAN ESAS KABUL EDİLİYOR. BU ALLAHIN BİR SINAVI KİMİ DOĞUŞTAN SAKAT DOĞUYOR ONLAR NAPSIN PEKİ ONLARIN HAYAT BOYU YÜRÜME, GÖRME ŞANSLARI YOK AMA ONLAR ALLAHA İNANCINDAN HAYATLARI BOYUNCA BUNU KABUL EDİP YAŞIYORLAR.BUNUN ALLAHTAN GELEN BİR İMTİHAN OLDUĞUNU BİLİYORLAR ÇÜNKÜ.ÖZELLİKLE 35 YAŞ ALTI OLANLAR SAKIN PİŞMAN OLACAĞINIZ ŞEYLER YAŞAMAYIN.DERDİ VEREN ALLAH DERMANINIDA YARATMIŞTIR.ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yapma ya lütfen yapma. körlerle eşcinselleri bir mi tutuyorsun ? sen nasıl bir bayanla ilişki yaşamak onu sevmek ve sevişmek istiyorsun. o da bunu hemcinsi ile istiyor. o zaman seninki de senin sınavın. yapma. yaratılışına karşı gel. körler de öyle yaşamayı kabulleniyor eşcinseller de. senin tribin kime peki ? kur'an ı incil'i tevrat'ı ve bir çok dini kitabı okudum. lanetlenmek zaten yok ama yasak bile yok. kaldı ki muhammed'in 3 kere anal ilişkiden sonra hep istersin gibi mantıksız bir laf edeceğine inanmıyorum. zaten ilkini de istemiş ki olmuş. seks bağımlılık yapan bir şey değildir. öyle olsa hayat kadınları asla bırakamazlardı değil mi ? komik :) psikolojik bazı sebeplerle homoseksüellik eğilimi gösterdilerse mesela kendine aşık olma yani bedenini mükemmel kabul ederek eşini arama. veya hemcinsi baskın ailede yetişerek bu baskınlığa ihtiyaç duyma vs. tedavi edilmişlerdir. fakat edilemeyen çoğunluk kendiyle barışık yaşayabilmeliler. bunu engellememelisiniz. ha onlardan lanetli gibi bahsedecek kadar komik olma sebebiniz ilginç tabi. bir düşünün derim

   Sil
  2. En yaygın yanlış inanışlardan biri olarak anne babalar çocukları için yanlış model olmakla suçlanmaktadır. Farklı cinsellik sebep-sonuç ilkesiyle değerlendirildiği şekilde; ailede karşı cinsten baskın karakterle özdeşleşme, çocukken yaşanmış istismar, yetiştirilme tarzı, hemcinslerin yoğun olduğu bir ortamda yaşamak ya da diğer yaygın olarak kabul edilegelmiş etkenlerle ilişkili değildir. Bu sebepler cinsel yönelimde değil ama bir dereceye kadar cinsel kimlikte (pasif ve aktif rollerde) etken olabilirler.

   Sadece (hapishane ya da kışla gibi ortamlardaki) duruma bağlı olarak hemcinslerine ilgi duyan heteroların yaşadığı cinsellik durumsal eşcinselliktir (Situational Homosexuality); geçicidir.

   Sadece insanlarda değil, sayısız canlı türünde de gözlemlendiği üzere cinsel yönelimler doğadan gelir. Gelişim süreci tamamlandıkça ortaya çıkar, istek haliyle belirlenip tanımlanır ve deneyim zamanı geldiğinde hayata geçirilirler.

   Zıtcinsellerin cinsel yönelimlerini sanki canlarını ortaya koyarak kazanmışlar gibi övünç kaynağı haline getirip 'öteki'lere utanç ve suçluluk duygusu aşılamaya çalışması yanlış bir tutumdur. Solakları solak oldukları için cezalandırmak ne kadar anlamsızsa eşcinsel ya da biseksüelleri de farklılar diye cezalandırmak anlamsızdır.

   Sil
  3. Kadir Aydın sen eşcinsel değilsin ki ne hakla bizi yargılıyorsun??Tecavüze,tacize uğramamış,düzgün bir ailede yetişmiş, doğuştan eşcinsel olarak dünya'ya gelmiş milyonlarca insan var.Kime ayar veriyorsun??Allahın sınavı deyip işin içinden çıkmak kolay.Allah aşkına iki yetişkin insanın birbirini sevmesinin nesi sakıncalı olabilir???? Çıkarın artık şu at gözlüklerinizi..

   Sil
 49. Din konusunda bir yorumum var.
  Allah, neden sevgiyi, aşkı cezalandırsın?
  Biz hemcinslerimize eziyet etmiyoruz, onları seviyoruz...
  Allah, kullarına iyi davrananı sever. Günahı olmayan, namaz kılan ve kendi cinsiyetinden birini seven insan olamaz mı?
  Allah'ın aşk konusunda kısıtlama yapacağına inananlar utansın...

  YanıtlaSil
 50. ben 9 yaşındayken bi kızla seviştim tam sevişmekte denemez ama hala şunu anlamadım bir kızla sevişmek kız vicuduna zaralımı dırr?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sizin burada yeriniz yok ! önce gidin bir tedavi olun Allah sizi ıslah etsin !!

   Sil
  2. 9 yaşında bir zarar çok olası değil bence. ayrıca şu ıslah etsin diyen arkadaş beni çok şaşırtıyor. erken cinsel eğilim ile ilgili biraz bilgisi olsa keşke. insanlar erken cinsel yönelimi ağırlıklı olarak hemcinsleri ile yaşarlar. bu tercihlerini etkilememiş zaten belli. normal bir durumu bile bu kadar yobazlıkla yargılamak şaka gibi bir şey

   Sil
 51. Lezbiyenlikte şöyle bi olay var, her türlü oral ilişki olmalı, oral ilişkide haram olduğuna göre lezbiyenlikte, gaylikle aynı kefeye konulabilir, gaylikte anal ilişki olduğu için daha sağlıksız bi durum söz konusu, bu yüzden bu konu üstünde çok duruluyor...
  Hepsi tercihtir, her şeyi doğal yaşayın boş işler bunlar erkek kadınla kadın erkekle, saygılar

  YanıtlaSil
 52. en doğru yol olan Kur'andan ayrılmayalım dostlar.

  YanıtlaSil
 53. hastalıklı bir tecih

  YanıtlaSil
 54. Dinle neden savunuyorsunuz öbür tarafa gidip gelen mi oldu ?
  Ben Heteroseksüel bir bayanım benide Allah yarattı ki inancım katıkısızdır bir travesti transseksüel gay eşcinsel Allah yarattı, benimde cinsel tercihim kaderimde yazılıymış onlarında o yüzden bırakın herşeyi veren gönderen Allah zaten muhasebesini yapmıştır bunun size yada bana kalmadı insanları yargılamak yada kesin kurallarla konuşmak
  bize bir zararı mı var yada giren çıkan bir şey?? hayır herkesin duyguları tercihleri yada hormenel durumu kendine kimsenin içini,duygularını,düşüncelerini bilemeyiz.
  Umarım bir gün değer yargılarımız değişir toplum olarak

  YanıtlaSil
 55. neresinden tutsam elimde kalan bi yazı. öncelikle erkekler arasındaki eşcinsel ilişki anal seksten ibaret değildir, anal seks de doğru yapıldığı takdirde sağlıksız değildir.. cinsellikte yaşanan zevkte aşırıya kaçılmamalıdır, hmm o zaman lezzetli yemekler de yapmaya da çalışmayalım amacımız beslenme ihtiyacımızı gidermekse çok emek vermeden yapabiliriz bunu.. cinselliğin nihai amacının üremek olduğunu söyleyen insanlar çocuk sayıları kadar cinsel ilişkide bulunmuşlar heralde, o zaman çocukla sonuçlanmayacak ilişkileri yasaklayalım kısırların, menopoza girmiş kadınların cinsel hayatları engellensin.. bir çocuğun hem anneye hem babaya ihtiyaç duyması konusuna gelince, o zaman küçük yaşta babasını kaybeden bi çocuk annesinin elinden alınsın; önemli olan geleneklerimize uygun aile yapısının korunması ne de olsa.. ensest savunucusu da değilim ama hastalıklı çocuklara sahip olma ihtimali yüzünden yasaklanması da saçma, madem sağlıklı çocukları garanti etmek istiyoruz sözgelimi iki hemofili hastasını evlendirmeyelim çocukları kesinlikle hasta olacak diye. hatta çocuk sahibi olma hakkı sadece %100 sağlıklı, geliri iyi durumda olan ailelere verilsin ki çocukların psikolojik sağlıkları garanti edilsin (!) dinlerin lezbiyenliğe daha az değinmesi ilişkinin zararsızlığından değil, kadının görünmezliğindendir; objektif olması planlanan bi yazıya objektif olmayan dinin katılmasını da anlayabilmiş değilim. toplumun geri kalanının psikolojik durumlarını da mı düşünmeliymişim? benim psikolojimi kim düşünücek? hiçkimse kusura bakmasım ama sırf bikaç tane homofobik benden rahatsız olucak diye kendimi gizleyemem, suç sayılmaması gereken bişeyin hissettirdiği suçluluğun altında ezilmenin nası bişey olduğunu sadece yaşayan bilir.. daha 18 yaşındayım ama şimdiden yıprandım sırf bu konu yüzünden. yazıyı okumaya umutla başlamıştım ama cehaletten ve ayrımcılıktan başka birşey yok, en kısa zamanda azalarak bitmenizi diliyorum..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. anal ilişki rezillik ve iğrençtir bu haysiyetsizliğin neyini savunuyon

   Sil
  2. medeniyetin beşiği antik yunanda da erkek erkeğe ilişkiler çok övülürmüş, bu sizin eşcinselliği hoş görmenizi sağlayacak mı? din konusunda savunabileceğim bir şey yok çünkü evet semavi dinler bunu açıkça yasaklıyo ama siz de felsefe ile bilimin ayrı disiplinler olduğunu anlayın lütfen. Günümüzde artık bilimin bayrağı dalgalanıyo, en azından modern ülkelerde durum böyle. ve son olarak emin olun ki, insanların kendi gibi olmayanlara saygı göstermediği bir toplumda yaşamanın en ağır bedelini biz ödüyoruz ama modern ülkelerin bilim kuruluşlarınca hastalık kategorisinden çıkarılan eşcinselliğin bu şekilde nitelendirilmesi -üzgünüm- ama cahilliktir.

   Sil
  3. Ben de bir eşcinsel olarak bu yazının tarafsız olduğu kanısındayım. Öncelikle teşekkür ediyorum, her iki tarafta da kendi bakış açısıyla zaten belirtildiği gibi ''bence'' içerikli yazılar rol alıyor. Yazıyla ilgili olarak bir kaç hata bulduğum ve öz eleştirilerini katıldığım arkadaşlar var. Eşcinsel arkadaşlarımın homofobikliği kabul etmemeleri gibi bir durum söz konusu ise homofobiklerinde, eşcinselliği kabul etmeme hakları vardır. Öncellikle her iki tarafta toplum içerisinde saygı görmek istiyorsa birbirlerinin düşüncelerini yargılamamaları gerekir. İkinci olarak bizler Türk kültürüne sahip insanlarız, ben her ne kadar deist olsam da, buradaki insanların dini görüşleri islam ve bence islam a göre de her iki açıdan insanların sokakta bu şekilde davranması doğru değil. Hemen herkesin yaptığı yorumlar birbirinden tutarsız, çünkü herkes farklı konuları iç içe yazarak çelişkili yorumlar ortaya atmışlar. Örneğin dinlerden bahsederken sokakta insanların özgür iradesinden bahsedilmiş.En başta din dogmatiktir, özgür irade gibi bir durum söz konusu değildir, din size belli seçenekler içinde seçim yapmanızı sunar ve bu doğrultuda yapacağınız seçimlerde yanlış şeyler yapma konusunda tövbe etme olanağını sunar. Eğer dini benimsiyorsanız ben özgür irademle her şeyi yaparım kime ne gibi, bir düşünce ortaya sunamazsınız, çünkü bu büyük bir çelişki olur. Dinler insanların daha ahlakli nitelikleri taşıması için vardır, bunu fark eden insanların din gibi bir durumu benimsemeye gereksinimi yoktur. Evrenin ne şekilde ortada olduğu belirlenemediği için din bu konumda insanlara refah ve huzur vermek için vardır. Öncelikle dinlerin neden var olduklarını bilmek de fayda var. Dinlerin var olmasının sebebi yalnızca insanların ahlaklı düşüncelerle bir yaşayış benimsemesini sağlar, cennet ve cehennem kavramı insanların yaratılışı ile ilgili olarak ödül olarak ortaya koyulmuştur. Yapılan ibadetler vs. insanların daha doğruya yakın olabilmesi ve sorumluluk, yardımsever olmasını sağlamak adına vardır. Tanrı, '' Allah'' kadını erkek için yaratmıştır, tıbbi açıdan sağlıksız olan bir şeyi tabi ki din yasaklayacaktır. Ama kimse buna sapkınlık diyemez, sapkınlık söz konusu bir durum değildir. Eğer bir şeyleri bilip araştırmak size zor geliyorsa bu Din konusu içinde geçerli o halde Cahil kalın. Bilmek ve bu konuda bu görüş benimsemek zorunda değilsiniz, çünkü bu durumda, kulaktan dolma bilgiler sizin öz eleştirileriniz olmuyor, sadece düşünceleri yansıtıcı özelliği taşımış oluyorsunuz. O yüzden objektif olup yorum yaptığınız kavramlar hakkında, özünü bilmedikçe o kavram üzerinden yorum yapmanız da saçmalık. Bu şekilde bir yazıyı değerlendirmeniz de beklenemez, yaşayış amacınızı bilmeden var olmak için var olan ve doğadaki düzeni sağlamak için yardımcı olan bir objeden hiç bir farkınız yok bence. Madem akıllarınızı kullanamıyorsunuz, kavramların özünü düşünmek üzere, o halde beyninizi buraya yazmak için parmaklarınızı da boşuna komutlandırmayın, sessiz sakin yaşayıp fotosentezinizi yapabilirsiniz.

   Sil
 56. Neden herkes birseyleri ispat etme pesinde kim ne yapmak istiyorsa yapsin eger tanri bizi lanetlemis olsaydi bu kadar renkli yaratilmazdik.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşcinseller renkli filan değil gökkuşanı kendine sembol yapmakla renkli olunmuyo canm

   Sil
  2. Çok haklısınız renkli olmanın yolu farklılıklara saygı göstermemekten, herkesin sizin gibi düşünmesini istemekten geçiyo..

   Sil
 57. Koca bi paragraf var orda ve senin takıldığın noktaya bak Yine de aklı fikri sekste olan biz oluyoruz

  YanıtlaSil
 58. eşcinseller yazıya laf etmişler bence yazar baya baya eşcinselleri savunmuş eşcinseller bu kadar zıt işte ben olsam ülkeden kovarım sapkın sürüsünü

  YanıtlaSil
 59. ben 15 yaşında bir kızım. heteroseksüelim. dinler tarihine aşırı ilgiliyimdir. inanışları araştırmayı severim. ve atalar kültüründen islama kadar bir çok inanışı araştırdım. öncelikle hiç bir din eşcinselliği yasaklamaz. eğer bir dine inanıyorsanız şayet tek tanrılı dinlerde insanın zarar vermesi yasaklanır yani eşcinsellerden önce sado-mazo ilişkilere baksanız iyi olur derim :) ayrıca tek tanrı inanışı genel olarak bir insanın mükemmel yaratıldığını savunur. yani olması gerektiği gibi. eşcinselliğin hormonlara dayalı bir yönelim olduğunu kanıtladılar zaten. araştıran herkes bulabilir. o halde tanrı kendi yarattığı bir yönelime sapkın diyemez. ki matta 5 der ki:
  yargılamayın ki yargılanmayasınız.
  burada oğlancılık gibi çeşitli yönelimleri aklamıyorum zira hormonal bir etkiden ötürü gelişen bir durum değillerdir. belki tek tanrılı dinlerde transseksüellik tanrıya karşı çıkış olarak yorumlanabilir. bedeni değiştirmek sebebiyle fakat yapılanın estetikle aynı kefede bir cerrahi müdahale olduğunu düşünürsek bir günah kavramı yok ortada. çok tanrılı dinler ise bu duruma tamamen onaylı davranmışlardır. eğer ateistseniz zaten dini bir durum yok. ayrıca olayı sadece cinsellik olarak algılamak hatadır. ve bence eşcinsel bir çiftin yetiştireceği çocuk zaten ailevi olarak gelenekçi yapıda olmayacaktır.ebeveynleri ile toplum farkını karşılayabilecek şekilde yetiştirileceği kesindir. gelelim tercih mi hastalık mı meselesine. çeşitli ritüeller harici yapılan birleşmeler bir yönelimdir. bir çok eşcinsel toplumsal baskıdan korkar. ve kurtulmak isterler. bu konuda başarısız olmaları tercih olmadığının kanıtıdır. bu arada psikolojik araştırmalarımda bunun freud'un psikoseksüel teoreminin bir bölümündeki aksama ile açıklanmaya çalıştığını okudum. yine de eşcinseller bu durumdan kurtulmaya çalışıyorlar ve bu yıllarca sürebiliyor. kabullenme sürecine girilmemesi psikolojik bir durum olduğu savını çürütmektedir psikolojik olarak açıklanabilen bir kavram değil. hastalık olması kısmına gelecek olursak hormon bezleri ile alakalı tamam fakat etkileri hormonal hastalıklar gibi tedavi edilebilir değildir buda hastalıktan ziyade yaratılışa daha yakın olduğunu düşündürüyor bana. homofobiklik ise tamamen alışkanlıktır. şahsi fikrime göre yaratılışından da olsa tercihi veya hastalığından da olsa yargılanmamalıdırlar. sevgi içeren tüm çiftler gayet kabul edilebilirlerdir. bir eşcinsel çift beni iğrendirmiyor. sapıklık olarak görülecek onlarca şey varken kendi kusurlarını kapatmak için insanların başkalarına saldırmaları çok acınası.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şu cümleye itirazım olacak: belki tek tanrılı dinlerde transseksüellik tanrıya karşı çıkış olarak yorumlanabilir.

   Tam tersine 3 ilahi din Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam ile antik pagan dinlerinin hepsinde cinsiyet değiştirmek ile ilgili bir madde geçmezken, "erkek" eşcinselliği kesinlikle yasaklanmıştır (yukarıdaki yazıda örneklerini verdim). Hatta İran gibi bir ülkede cinsiyet değiştirmek serbesttir, ancak eşcinsellik idam sebebidir. Ayrıca cinsiyet değiştirsin veya değiştirmesin kadın - kadın hiçbir ilişki yasaklanmamıştır.

   Kısaca şöyle diyelim: Bülent Ersoy'un yaptığı dini olarak yasak değilken, Elton John'un yaptığı lanetlenmiştir.

   Not: Ben eşcinsellik yasaklansın veya suçtur demiyorum. Ancak bir inceleme yazısı yazarken, dini analiz sırasında kendi kafama göre karar veremem; varolan şeyleri gösteririm. Üzgünüm, dinler ile eşcinselliğin durumu böyleyken "dinler eşcinselliği kabul ediyor" şeklinde yalan söylemek benim ahlaki yapıma ters olur.

   Sil
  2. itiraz ettiğiniz cümlede bir ayet ya da alıntı değil benim yorumumdu. bunun sebebi de genel olarak ilahi dinlerde insanın fiziksel anlamda da ruhsal anlamda da mükemmel yaratılmasıdır. yani olması gerektiği gibi. ben de buna dayanarak demiştim ki. bu açıdan cinsiyet değiştirmek karşı çıkış olarak yorumlanabilir. yani dini bir analiz değil. felsefi bir tespitti.

   Açıklamalarınız yine de değerli tabi. teşekkürler

   Sil
 60. ya eşcinselliği övüyolar yada manyak gibi eleştiriyolar son zamanlarda okuduum en dengeli yazı olmuş teşekkürler

  YanıtlaSil
 61. Yorumları ve makaleyi okudum.Aklımda bazı sorular var.Cevaplandiraniniz olursa sevinirim.

  Psikoloji bilimine ilgim olduğu için burdayım.Psikoloji bu durumu nasıl değerlendiriyor bunun merakı içindeyim.O yüzden bu açıdan bakarak soruyorum.

  Oncelikle hastalık açısından bakılırsa bi düşüncenin yada yapılan şeylerin olan şeylerin hastalık olması için mağdur olan birini olması kıstası mı alınır? Örneğin şizofreni hastası kişi kendine zararli oldugu çevresine zararli olduğu için hastalık olarak görülüp tedavi gelistirilirken doğuştan gelen psikolojik ve bedensel durum olan eşcinsellikte "mağdur" olmadığı için mi hastalık olmaktan çıkartıldı?

  Diğer sorumsa normalligi neye göre degerlendirmeliyiz? Yani bahdedildigi gibi afrikada bi kabilede inanç için kendi vicuduna iğneler takip gezmek normalse psikolojik olarak degerlendirildiginde toplumun geneline hastalıkli olarak mı bakılmali? O halde onlarinda bizim yaptigimiz seylere hastalik olarak bakmasi gerekmez mi? Bu durumda hastalık olarak görülen şey "mağdur" varsa hastalıktır ise o halde afrikadaki bazı kabileler hastalık olarak görülüyor psikolojide.

  Eşcinsellikte herhangi bir "mağdur" kendisi yada başkasini engelleyen bi durum olmayan bişey olduğu için bu durum hastalık olmaktan mi çıkarıldı?

  O halde psikolojik hastalıkların hepsinde hastalık olabilmesi için kendine yada biseye zarari olan "magduruyet" olan durum olması gerekir. Bu yüzden mi eşcinsellik akıl hastalığı olmaktan çıkarıldı? Geri kalan tüm psikolojik hastalık kısmındakilerde zarar ve engel durumları mi vardır?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

   Sil
  2. Eşcinsellerin çocuk yapamadıkları için hasta olduklarını söylemek, vejetaryenlerin sırf süt ürünü tüketmediği için laktoz intoleransı olduğunu söylemekten çok da farklı değil. Ben gayet sağlıklı eşcinsel bir erkeğim. Bir kadınla kolaylıkla çocuk yapabilirim ama bununla İLGİLENMİYORUM. Tercihim öyle olduğu için değil bu içimden gelmeyen bir şey. Ve lütfen kavram kargaşanıza bir çözüm bulmaya çalışın. XY kromozomlu kişi bir erkektir, bu erkek heteroseksüel de olabilir, biseksüel de, eşcinsel de. Bu kavramlar cinsiyeti tanımlamazlar, cinsel yönelim belirtirler. Evet eşcinsel insanların birçoğunda karşı cins gibi davranma güdüsü vardır ama öte yandan öyle olmayan kişiler de çoktur. Ben efemine olmayan kadınsılıkla bütünleşmiş makyaj, topuklu ayakkabı gibi şeylerle ilgilenmeyen standart bir erkeğim artı hormonlarım da gayet düzgün çalışıyor. Eşcinselliğin hastalık olduğunu söylemeden önce psikiyatri konusunda önde gelen otoritelerin dediklerine kulak vermek lazım. Dünya Sağlık Örgütü 20 yıl önce bu durumu hastalık sınıflandırmasından çıkarmıştır. Türkiye Psikiyatri Birliği de aynı biçimde eşcinselliği hastalık olarak kabul etmiyor. Durum bu kadar aşikarken siz hala "eşcinsellik hastalıktır" diye tutturmuşsunuz. Lütfen insanların kafasına yalan yanlış şeyler sokmayın artık.

   Sil
  3. Erkek cinsinin hamile kaldığı denizatları ya da dişi doğup 5 yaşına geldiklerinde bir çoğu erkeğe dönüşen kalkan balıkları bir yana, zıtcinselliğin görülmediği üreme biçimleri de vardır: Sperm ya da yumurtalarını denize fışkırtarak hiçbir cinsel ilişkiye girmeden üreyen aseksüel deniz canlıları, kendilerini ikiye bölerek üreyen aseksüel toprak canlıları, kendilerini kopyalayarak çoğalan sürüngenler, tek bir erkek ya da dişi örneğine rastlanmayan cinsiyetsiz bakteriler ve hem erkek hem dişi üreme organı olan hermafrodit (çift cinsiyetli) insan, hayvan ve bitkiler bu gerçeğin uzantısıdır.

   İnsanlar dışında, araştırma yapıldığı kadarıyla şimdiye dek 1.500’den fazla hayvan türünde eşcinsellik ya da biseksüellik belli oranlarda görülmüştür.

   Sil
 62. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 63. Cinsel yönelim ayrımcılığında en temel yanılgı zıtcinselliğin sevgi ya da aşkla anılıp eşcinselliğin sekse indirgenmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa cinsel yönelim bir ilişkinin duygusal yoğunluğunda ya da sadece seks üzerine kurulmuş olmasında etken değildir.

  Kimse ait olmadığı bir cinsel tabiatı çevresinin teşviği ya da desteğiyle yaşayamaz. Bu mümkün olsaydı önce eşcinseller başta anne-babalarından ve sonra karşılarındaki baskıcı çoğunluktan etkilenip karşı cinse ilgi duyardı. 14 yıla varan kontrollü çalışmalar sonucunda, daha özgürlükçü ülkelerde yaşayan eşcinsel çiftlerin yasal haklarıyla edindikleri evlatlıkların karşı cinse ilgi duymaları da göstermiştir; eşcinsellik özenilerek alışılır, yayılır, bulaşır bir durum değildir. “Gelecek kuşaklarda eşcinsellik artmasın” şeklinde ifade edilen kaygı, insan davranış bilimleri alanlarındaki gözlemlerle uyuşmamakta, baskı yoluyla cinsel azınlıkları yok edebileceğini sanan bir önyargıyı temsil etmektedir.

  YanıtlaSil
 64. Bende bir gay olarak birsey yazmak istedim.
  Allah tum escinlleri lanetlemistir.bu acikca kuranda yazar ve ben hep sunu dusundum bunca nizam bunca yaradilis eksiksiz ve kusursuz bir sekilde yaratildiysa onca duzeni bozan escinseller mi ? Bana hic mantikli gelmiyor acikcasi. Senin kalbindeki neyse o dunya da da kardiligi o dur.
  Bu arada mevlana ile sems i unutmayalim.

  YanıtlaSil
 65. Evet eşcinselik bir hastalıktır arkadaşlar bunun sorumlusu ise doğanın dengesiyle oynayan insandır. 20 Yıl önce doğan eşcinsel bir kişiden bahsetmiyorum elbette. Bunun nedeni lanet olası geçmişten gelen insanlığın evreni ziyana uğratması.

  Allah çok net bir biçimde ''Biz herşeyi en güzel bir biçimde yarattık der'' Bu aslında oluşturuluşu anlatır fakat yeryüzünde aklı ile halifeliği alan insan gerçekten kudurmuş ve ölçüyü hiç önemsememiştir. Neticesinde de hepimizin hayatlarını mahvedecek dünya oluşmuştur. Yanlızca eşcinsellik ile kurtardıysanız baya şanslısınız, eli kıçında doğan insanlar var bu doğa dengesinin bozulması yüzünden.

  Bazı embesiller buna Allah ibret olsun diye gönderdi falan diyorlar. He ya Allah2ın işi yok size ibret çıkartıyor. Devasa ibreti göremiyorsun da bunlardan mı Allah'a yöneliyorsun? Komik olma arkadaşım derler adama.

  Eşcinsel arkadaşlarıma tavsiyem ölçülü yaşasınlar ve sabretsinler. Sabır ile kast ise geleneksel algıdaki gibi bir kelime değildir sabr. Mücadele etmektir.

  Sen fiziki olarak erkek doğduysan emin ol bunu öne çıkaracak potansiyele sahipsin. İnsanların doğayı bozup senin bu şekilde dna'nda veya hormonlarında bozukluk yaşamana sebep olmaları senin potansiyeline ulaşamayacağın anlamına gelmez.

  Senaryo belli sevgili kardeşlerim. Eğer ters olanı sırf nefsiniz çekiyor diye tercih ederseniz ağır bir yıkım olur bunun faturası ileriki nesiller sizin eski nesillere hatta onları da bırakıp Allah mı yaptı diyerek ona küfürler yağdırmanızdan kat kat fazla ileriki nesiller size küfürler yağdırır zira bu çarpık ilişkiler yumağının yayılması demek, kesinlikle yıkım demektir.

  Bu görünen köydür ve kendini çok bilimsel tanımlamalar yapıyormuş, çok çağdaş insanlarmış gibi göstermeye çalışıp sizleri ''eşcinselliği yaşayın'' şeklinde fikirlere sürükleyen sözde aydın özde kara cahil sığırlara asla rabet etmeyin. Olayları geniş ölçekli değerlendirin ve gerçeği görün.

  YanıtlaSil
 66. deist bir heteroseksüel olarak aranızda eşcinselliğin kuranda yasaklanmadığını düşünen müslüman eşcinseller var allah lut kavmini eşcinsel olarak yaratıp sonra da yok edecek değil ya öyleyse bu durumda eşcinsellik islam için sapkın bir tercihtir eğer müslümansanız ve eşcinselseniz bunun bir tercih olduğunu kabul ediyor ve inandığınız cehennemin kapısını kendi elinizle aralıyorsunuz demektir sadece bilginiz olması için söyledim.

  YanıtlaSil
 67. eşcinsellik bir suçmuş gibi görüsede aslında sadece bir imtihan zina her zaman zinadır bu yazıya karşı çıkanların akıl sağlığından şüpeliyim ayrıca din olmasaydı her konuda sapkınlıklar üst düzeydeydişimdi.

  YanıtlaSil
 68. Sadece okuyup geçecektim ama yazmadan edemedim. Doğuştan yada genetik olduğunu düşünmüyorum, her bireyde bulunan karşı cins hormonlarının bebeklikten 4 yaşına kadar yanlış kişilik aşılanması ile cinsiyet dengesinin bozulması ve bireyin bu bozulmanın farkına varmayıp doğal bir olgu zannetmesi ile (bunun sebebininde ailenin yanlış tutumu, dolayısıyla çocuğun bu tür şeyleri aile ile paylaş(a)maması) kendi cinsine olan ilgiyi pekiştirerek devam ettirmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bence durumu düzeltmek mümkün ki; başarı, kişinin bunu ne kadar çok istediği ile doğru orantılı. Öte yandan bu durumu savunan, bunun normal olduğunu düşünenlere sadece doğaya kulak vermelerini öneriyorum. Tüm insanlık tarihince doğa her zaman doğru olanı göstermiştir. İnsanı insanı yapan şey ruhuysa, insanın bu ruhun bir bedene mahkum olduğu ve bu bedeni amacına göre kullanmak zorunda olduğunu kabul etmesi gerekiyor. İllaki şu yada bu şekilde bedende aksaklıklar olabilir fakat olması gereken şey insanın bu aksaklıklarla baş etmeye çalışmasıdır. Bu duruma hastalık olmasa da aksaklık diyorum ben ki; durumun hastalık olup olmadığının bilimsel bir kanıtı bulunmuyor sadece günümüz için ortada kalmış bir durum, böyle durumlarda başvurulması gereken tek kaynak doğanın ta kendisi ve doğa kesinlikle eşcinselliği onaylamıyor. Öyle olsa erkeklerde doğurabilirdi. Verilen örneklerde bir takım hayvanlardaki durumlardan söz edilmiş :) bunların konumuzla uzaktan yakından hiç bir alakası yok ve hepsi için tek tek bilimsel açıklama yapılabilir. Aklıma takıldı biri aşktan bahsetmiş belli ki aşkın yada aşk zannettiği şeyin ne olduğunu anlayamamış biri, iki tür aşk vardır: biri Mevlananın aşkı gibi bir aşk ki bunda 2 insandan bahsetmek mümkün olamaz, diğeriyse yan sınıftaki yada komşunun kızı ayşeye olan aşk, arkadaşın dediği eminin ayşedir işte o aşkın da tek sebebi üreme dürtüsüdür. O yüzden 2 erkeğin birbirine aşık olması gibi saçma bir durum söz konusu olamaz, sevgiye asla itirazım yok tabi iki erkek birbirini sevebilir ama bunda cinselliğe asla yer yoktur çünkü cinsellik sadece biyolojik bir olgudur eşcinseller birbirini sevsin tamam ama cinselliği normal yollarla halletsinler. Zaten savundukları şey başka bir insana olan GERÇEK sevgiyse bunda cinsellik yer almamalı eh buda başlarına gelen AKSAKLIĞIN kötü ve acı veren tarafı olmalı çok çabalayıp bu durumdan kurtulmaları dileklerimle.

  YanıtlaSil
 69. ayol bu sitede yorum yazan insanlar ne kadar saygılı konuşuyorlar (bağzıları hariç) hani her yorumun altına ''teşekür ederim şu hatamı düzelttin'' denmesini güzel buldum. eşcinselliğin günah olduğunu söyleyenlere şunu diyorum: ben eşcinselim günahkarım cehennemde yanacağım ateşli şeytanla muhteşem sıcak bir sex yaparken sen beni izleyeceksin gözlerime bakacaksın ve ne kadar çok sev aldığımı göreceksin :D ve din sadece bir inançtır gerçekliği bile kanıtlanmamıştır ve bence din eski uygarlıkların çıkardığı bir insan kontrol sistemidir . ve yine bence bu kontrol sistemi oldukca başarılı ve yararlı olmasına karşın doğanın dengesini korumak adına aşırı kontrolcü davranması gereksizdir. din dogmadır sorgulanmaz ve ben sorguladığım için kendi dinimi yarattım evrenin bir yaratıcısı vardır insan özgürdür ve empati dinimin temelidir . ben islamı sorguluyorum ve islam bana olduğu gibi kabul et yada etme diyor ben etmiyorum müsliman değilim :D ve sadece mutluyum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. En begendigim yazi bu oldu atesli seytan :D

   Sil
 70. bi kaç senedir ne oldu bilmiyorum bana. cinsiyetim kız ama erkek gibiyim. erkek olmayı isterdim ama öyle cinsiyet degistirme gibi düsüncelerim yok. erkege aşık olamıyorum hoşlantım dahi yok. ama erkeklerle dogal olarak cıkıyorum. sorun surda ki kızlara dokunmayı hoşlanıyorum.öpmeyi temas etmeyi yani ve kız kankalarım bundan cok rahatsız oluyolar. isteesem yapmaya bilirim ama bazen çok dokunasım geliyo kendimi tutamayıp dokunuyorum bagımlı gibi bişeyim. mesela bi kız istemisti benimle yatmayı. ben sadece öptüm ve dokundum onun dokunmasına izin vermiyorum sadece ben dokunabilrm ben elleyebilirim soyunmam da burdan da lezbiyen olmadıgım cıkıyo. çok karısık bi durumdayım benle aynı durumda olan varmı yani?

  YanıtlaSil
 71. Bravo! Gerçekten tam aklımdakileri tümüyle içeren bir makale, özellikle 21. yüzyılda bu durumu normalleştirme çabaları çok yersiz ve kötü sonuçların temeli olacak çabalar.

  (Not olarak ben deist bir inanca sahibim.Bu not bu yorumdan sonra çok önemli sanıyorum.)

  YanıtlaSil
 72. cidden bu kadar saçma bişey olamaz eşcinsellik felan neymiş olmayan anlayamazmış tam bir hastalıklı durum bence bir insan hem müslüman hem eşcinsel olamaz dinimizde böyle birşey kesinlikle normal karşılanmıyor hangisi daha üstün düşünün bi hormonlarınız mı yoksa size o hormonları veren size bu vücudu veren Allah mı aptal aptal konuşmayın şahsen benim çevremden biri öyle bi ŞEY olsa dönüp bi daha asla yüzüne bakmam o gayim diyen varlıklarıda Allah kurtarsın ne diyim

  YanıtlaSil
 73. Yukardaki arkadaşa katılıyorum. Eşcinseller hastalık-normal diyerek kendilerini kabullendirmek istiyorlar. Gerçekten kromozamal bozukluğu olan, yada hormon bozukluğu olan durumları istisna tutarak psikolojik vs gibi durumları asla kabul etmiyorum, islam dini de kabul etmiyor. Diğer yazılara baktığımda zaten eşcinsellerin ya dini bakışı saptırdığını, yada 'din ispatlanmamış doğru' yada ''toplum düzeni için ortaya atılmış kural'' gibi kelimelerini görüyorum. Tercihiniz zaten ortaya çıkıyor, dünya sınav dünyası, varsa cesaretin dinini yaşa!!!!!. 2 günlük dünya için vücudunuzu satmayın. Ayrıca ne kadar dini yaşadın da ahkam kesiyorsun?, ayetleri hadisleri açıklayan ispat eden pek çok kitap var. Boşa sallamak kolay tabi...
  Bende heteroseksüel, dinini tama yakın yaşayan, her gün durumunu iyileştirmek için daha çok caba sarfeden bir uzman doktor olarak böyle diyorum. Artık ahirette görüşürüz, by.

  YanıtlaSil
 74. bence pornografi az rol oynamiyor bu cinsellik tercihi ve ya sempati konusunda, onceler hetero pornoya bakib masturbasyon yapardim, sonra is gay pornonu tercih ettim, hatta artik heteroseksual porno aklima bile gelmiyor, bence, kendim kendimin yolunu azdirdim, bana yardimda bulunan biri var mi?

  YanıtlaSil
 75. Eşçinsel bireylerin çoğu parasını cinsellikle kazanıyor. Sapkınlığı tedavi ettirilmesi gerekiyor.

  YanıtlaSil
 76. Makaleyi de yorumlarıda tek tek okudum çünkü bu konu hakkında bilgisizdim açıkçası. Makale bence tarafsız hazırlanmış tercih mi hastalık mı konusuna gelecek olursa bunun bir tercih olduğunu savunanlar doğuştan öyle olmuş olabilirsiniz ama bu duygularınızı bastirabilirdiniz demek istiyorlar anladığım kadarıyla ama ben burada eşcinsel erkeklerin yazdığı yorumlardan bunun asla bir tercih meselesi olmadığını anladım. Tedavi konusunda ise kabul etmek gerekir ki insan iki cinstir ve bu iki cinsin cinsel organları hatta üreme hücreleri tamamen birbirine uyumlu yaratılmış eşcinsellik bu durumda tamamen normal bir durum değil maalesef. Makalede bazi heteroseksüel erkeklerde bile eşcinsel erkeklere gore daha fazla kadınlık hormonu olduğunun tespit edildiği yaziyor öyleyse hormonsal bi durum yok geriye psikolojik olabileceği kalıyor ben açıkçası herşeyin beyinde bittiğini dusunuyorum mesela kedi fobisi olan bi insan nasıl kedi gördüğünde ondan korkması o kişinin elinde olmayan bir durumsa bir insanın hem cinsine ilgi duymasida onun elinde olmayan bir durumdur fakat artık fobiler ya da bilinç altimizdaki olumsuz kayıtlar bir şekilde temizlenebiliyor escinsellikte buna benzer bazı yöntemlerle belki giderilebilir. Bence sorun eşcinsel birini anlayamamaktadır değil bunu kabullenememek ben heteroseksüel bir kızım ve dünyada eşcinsellik diye birşey olduğunu ve bazı insanlarin hem cinsleriyle değiştiğini 15 yaşına kadar bilmiyordum ve bunu öğrendiğimde yaşadığım şok etkisini anlatamam hatta bunu öğrendiğimde benden başka bunu sadece sapik insanlar biliyordur diye düşünmüştüm ve böyle biseyi bilmek bile beni utandırıyordu o zaman ki yaşımın verdiği masumluktan mıdır artık aynen bunları hissetmiştim ve sonra merakımın uzerine araştırma yaparken iki kadının birbirine şehvetle dokumaları bende dehşet hisleri uyandırdı ve o an aklımdan geçen tek sey onların psikolojilerini bozuk olduğuydu. Bence ister istemez her heteroseksüele bu durum tuhaf gelir. Birde kendi kanaatimce insanların eşcinselleri kabullenememelerinin bir diğer sebebide insanlardaki içgüdüsel olan rekabet duygusu olabilir çünkü bir kadın bir erkeği sevdiğinde diğer kadınlardan onu kıskanır ve erkeğin tek kendisine ait olmasıni ıister işiniiçine birde eşcinseller girdiğinde rekabet artar diye düşünüyorum ikinci olarak ta örneğin bir erkek her bayanın hayranlıkla bakabileceği potansiyelde fakat o hem cinslerinden hoşlanıyor ve o kadın ne yaparsa yapsın dünyanın en güzel elbisesini de giyse çok güzelde olsa asla o erkeğin onu arzulamayacağını bilmesi de belki bir diğer kabullenememe sorunu olabilir.Bir kadinin lezbiyen bi ilişkiyi kabullenememelerinin sebebi de kendisinin böyle bir ilişkiye girmekten tıkandığı için hatta lezbiyen bir kadının kendisinden hoşlanma ihtimalinin bile iğrenç olduğunu düşündüğünden olabilir. Bir erkeğin eşcinselliğini heteroseksüel erkekler çok fazla alay konusuna alabiliyor bunun sebebinin ise eşcinselerkeklerin kadınsı eeğilimlerinin olduğunu düşündüklerinden ve toplumumuzda bir ERKEK EGEMENLİGİ olduğundan dolayi böyle yüce bir mertebe(!) dururken bir erkeğin kadinsi olmaya özenmesini saçma bulmaktan dolayı olabilir
  NOT:bu makale ve burada yazılan yorumlar dışında eşcinsellik hakkında hiçbir araştırmam olmadı yanlışım olabilir ve ayrıca yazım yanlışların olduysa onlar içinde şimdiden özür dilerim
  NOT2: homofobik değilim yalnızca eşcinselliği ilk öğrendiğimde ki tepkilerini ve diğer insanlarında bu sebepten dolayı eşcinselliğe tepki gösteriyor olabileceğini anlatmak istedim

  YanıtlaSil
 77. Ne derseniz deyin ama eşcinsellik doğuştan gelen bir şeydir.Mavi En Sıcak Renktir filmini izleyin.Doğuştan androjenim asexuallık ve gaylik arasında ara sıra gidip gidip geliyorum.Eşcinselliri sevin dışlamayın ben sanşlıyım kıza benzediğim için paçayı kurtarıyorum ama onlar kurtaramıyor.

  YanıtlaSil
 78. Merhaba sevgili arkadaşlar

  İsmim Bayan Joy olduğunu. Ben hiç görmemişti bir kadına şükranlarımı bu mesajı kullanmak istiyorum, ama o benim hayatımı bir cennet haline getirmiştir.

  Kesinlikle orada hile isteyen mütevazı insanlardır Internet kötü niyetli insanlar, ama Sunny Dr. hala güvenilir olabilir bazı insanlar olduğunu bana gösterdi.

  Aslında, benim in-laws ile sorunları vardı, evlilik, 21 yaşında hiç annelik sevincini yaşadı yaşadı, ama kocam çok anlayış. Ben internet üzerinden yürüdü Bir gün, ben onları nasıl yardımcı olduğunu belli bir dereceye kadar tanıklık biraz daha insanların eski geri sertleştirilmiş vefat, ne gördüğümü onu gösterdi kocam denilen var onların evlilik kurtardı gördüm ama O bu insanların hepsi yanlış olduğunu söylemek için beni cesaretini ve ben tanıklık görmezden. Ama ben onun posta kutusu aracılığıyla büyük ölçüde temas karar verdim: drsunnydsolution1@gmail.com
  Benim için büyük sürpriz, bu biri bana yardımcı olabilir, ve şimdi iki büyük erkek bir gurur anneyim ve bir kız iyi durumda. Kocam benimle gurur ve biz birlikte daha mutlu bırakın.

  Dr. güneşli Büyük Yardımcısı sayesinde hayatımda senin iyi iş hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Kocam da ofisinde terfi ve benden daha gurur duydum. Ben harika bir ailem var ve onu sonsuza kadar minnettar olacağını itiraf etmeliyim.

  Muhtemelen tüm senin sorunlarına çözüm olduğundan Sevgili Veliler, arkadaş ve kardeş kendi posta kutusuna büyük Dr. güneşli yazıyor. O diğer sorunlara çözüm onunla temasa söyledi

  1. HIV / AID veya ilgili hastalık
  Uzun bir süre için ortadan bile 2. kayıp arkadaş geri getirmek
  3 vb evlerde, işletmeler ve müşteri cazibe kötü büyü kaldır
  4 iş yerinde ya da kariyerinde uzun bir süre için istenen sahip promosyon alın.
  Hatta ona bunları söz önce 5. tüm sorunları Oku
  6 siyah nokta paranızı almaktır kaldır
  7 keşfedin neden hayatında ve çözüm üzerinde hareket
  8 aile kavgaları ortadan kaldırın
  9 hatta zihinsel engelli çocuklar için mükemmel lise sınıflar için, bkz
  Evlilik ya da ilişkinin parçalanıyor 10 Dur
  11 Ben yok etmek ve getiri istenirse Nikolos (kötü güçleri sürüş su ruhu, uykusuz nite) göndermek
  Kadın ve rahatsız edici menstruasyon 12 Kür Kısırlık
  13 Seçtiğiniz sevgilisi için evlilik bağlayın
  14 çalıntı mal ve size zarar insanların nerede Re.
  15. Doğal aşınma getir
  16 Gebelik büyü çocuğu hayal
  Geri 17.Get aldatmaca para
  18 Muhtemelen popüler müzik ilgileniyor istiyorum
  Futbolda 19 Olası popüler ilgileniyor

  Güneşli bir günde Dr. ulaşın ve ben size hayatınızın geri kalanı için mutlu olacağını biliyorum. E-mail: drsunnydsolution1@gmail.com

  YanıtlaSil
 79. Yazı çok dengeli olmuş. Bunca tartışma ve uzun uzun yazıların gereği yok. Bir kadın ve erkek nasıl ki evlilik dışı ilişkiye giremezse, iki eşcinsel insan da asla evli olamayacağı için ilişkiye giremez. Seversin. Herkes sever ama bu yaratılışına aykırı olacak şekilde ilişkiye girmene olanak sağlamaz.

  Hangi dine inandığınız ya da inanmadığınız önemli değil, şu dünya yerle bir olsun da asıl hakikati öğrenelim. Cidden düşünmek de, düşünmemek de dünyayı anlamsız bir yere dönüştürdü.

  YanıtlaSil
 80. Okay I tried to write this in turkish but I can't It gets so hard. First of all, this article is completely religious and illogical. You're saying that being gay is a disease but you're not considering the fact that there is literally no cause for this. PEOPLE ARE BORN AS WHO THEY ARE. their sexuality is determined since they're born. YES many people are straight but that doesn't mean everyone is. And you're giving us proofs from bible and other religious sources. RELIGION IS NOT ACCURATE!!!!!! I completely respect your religion, you can believe it or not, but you shouldn't care about other people's religion. There are more than one sexuality, you would understand it if you do your research(which I think you probably didn't) And if you think that being gay is a disease then why isn't being straight a disease?? Do you really think that love depends on your sexual organs? Does that mean you love someone just because they have a vagina or a penis? And if same-sex marriage is supposed to be illegal because they can't have kids, then why are infertile straight couples are allowed to marry??? There are so many questions in life and you're looking at millions of these questions from only ONE perspective. Do your research, and stop being so fucking narrow minded people. I don't know where turkey is going with this disrespectful attitude.

  YanıtlaSil
 81. asllında ben bir kız olarak erkeklerin erkeklerden hoşlanmasına karşıyım belki de bir kıskançlık içgüdüsü.. benim asıl karşı olduğum şey fuhuş, evli erkekleri ayartan kişilere karşıyım zaten bunu kadınlar fazlasıyla yapıyor araya travestiler ve gay lar girince daha da kızıyorum kadınlar yetmez gibi onlar da giriyorlar diyorum sonuçta benim ilerideki eşim de beni aldatabilir.. bazen kendime soruyorum sevdiğim kişi ama çok seviyorum ve sonrasında bana kadından dönme erkek (yani nil erkoçlar gibi) olduğunu söylese ben onu bırakır mıydım?? ve buna cevap veremiyorum ben bile bu durumda sırf sevdiğim için bırakamayacağımı dşünürken gerçekten öle hissedenler ne yapsın??ayrıca travestilere kızıp tepki veriyoruz ama onlarla birlikte olan erkeklere neden kızmıyoruz kimi evli belki kiminin sevgilisi var ama aldatıyorlar bir kız yada travesti fark eder mi?aldatılmak yani.. özellikle de erkeklerin daha sapkın olduklarını düşünüyorum bir çok kadınla olur ve zamanla kadınlardan hoşlanmaz etkilenmez hale gelir erkeklerle olurlar buna sapkınlık mı desem doyumsuzluk mu desem bilemedim..travestiler belki yaşadığı ortamda annesini çok sevdiği için kadın olmak istemiştir bunu bilincine yerleştirmiştir..nasıl bilinçaltı mesajı veren filmler bilincimize bir şeyler yerleştirilir bunlar da öyledir bence yani bu kişiler bilincine ben kadınım erkeklerden hoşlanıyorum der ve bunu psikolojik algılamaz ..bazen kendime ruhların cinsiyeti var mı sorusu sorarım eğer yoksa bir önemi var mı kimin kimle oluğunun derim ama galiba var .. aklıma takılan bir şey daha var ben bir kızım ve bir erkekle olma ihtiyacı duymuyorum evlenince olur zaten.. peki bu gay yada travestiler neden hepsi ama epsi bir kısmı da değil hatta aza indireyim yüzde doksanı neden fuhuş yapıyor madem kadın hissediyorsun ben de kadınım ama gerek duymuyorum siz neden bunu yapıyorsunuz.. buna sapkınlık diyorum ben bence psikolojik bir doyumsuzluk sizinki biyolojik değil..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. geylerin tamamına yakını aynı senin gibi ikili ilişki peşindeler, aşık oluyorlar, sevmek sevilmek istiyorlar. çoğunun gey olduğunu kendileri söylemedikçe anlayamazsın. feminen geyler tüm geylerin çok az bir bölümünü teşkil ederler. dolayısı ile ön kabullerinden ''geylerin tamamına yakını fuhuş yapıyor'' yanlış. travestiler karşı cinsin elbiselerini giymekten hoşlanan insanlar oldukları için, ya da transeksüeller ameliyat olup karşı cinse geçtikleri için, yani tamamı feminen olduğu için geyler gibi dolaylı yoldan değil direkt toplum tarafından dışlanıyorlar. kendilerine intihar ve fuhuştan başka seçenek kalmıyor tamam mı sayın tuzu kuru hetero kardeşim? yine de çaresizlikleri onları evli adamlarla beraber olmaya itmemeli tabii ki ve bence de bekar erkeklerle birlikte olmalılar ama ideallerindeki biriyle karşılaşma şansları onbinde bir iken üstüne bir de iki yüzlü toplumun ahlak kurallarına göre mi yaşayacaklar? sen onları ön yargınla cinsel faşizmin ile heteroseksizm ile kibirinle hasta ya da sapık diye damgalamanla ikinci sınıf vatandaş muamelen ile öldürmekten beter ederken? önce iğneyi kendinize batırmalı ve ''biz napıyoruz bu suçsuz günahsız insanlara'' diyerek sapasağlam insanları zorla hasta ettiğinizi kabul etmelisiniz.. o zaman bu toplumda zincirleme her şey değişmeye başlar. farklı yönelimdeki insanlara tanınacak cinsel özgürlükler; toplumdaki sapıklıkları tecavüzleri sübyancılığı azaltmanın toplumdaki cinsel açlığı gidermenin tek yoludur. ve unutmayın her hetero elbette sapık değildir ama sapıkların tamamına yakını heteroseksüeldir.

   Sil
 82. Tercih meselesi değil yaratılış meselesi

  YanıtlaSil
 83. Ben evlilik hayatımda bana yardımcı Dr.Eze denilen bu büyük insana teşekkür etmek istiyorum. benim adım Gül yüzden biz de sevgi ve bizim evlenmeden önce birbirlerini gibi Albert ile evlendi ABD Memphis yaşıyor, o benim de bu yüzden olma umurumda i ailem aşk hayatımda böyle bir adam bulduk çok mutlu oldu Onu yüzünden bana karşı şefkat ve o benim evlilik dört yıl sonra bana umurumda yolu çok, hiçbir çocuk o artık bana çok bakım görünmüyor ama ben bir şey üzerinde ben hiçbir oluyor dikkat edin. sonra ben ilişki ile devam ve ben bir gün Tanrı sonra ben yok benim sorunlar hakkında tüm papazlar anlatarak başka bir oyundan kiliseye gidiyor devam benim evde bir çocuk sahibi olmak yolumu açacak umuyordum Onların o kadar çok çocuk sahibi yakında ben biz i sonra ben biz dis başladık arkadaşım tarafından hoş arkadaşım ofiste bir ziyaret için gittiği bir gün kadar Allah'ın mucize umuduyla devam benim evde bir çocuk var bana söz Ben bu yüzden o benim düğün hakkında sormak beni ve şimdiye kadar neler olup bittiğini ben hala bir çocuk yok şok oldu evlilik hayatında çok şeyler neden sonra ben artık ne yapacağımı ve yok ona sevgili ablam anlattı Şimdi uzun bir süre benim için bakmakta olmak var kocam kaybetme korkmuş sonra o ben biz ben sormak nasıl onu kaybetme değil dedi miyim? Sonra o sonra bir ilişki içinde yardımcı o bu adam, bütün şeyi yapmak ve ben bu adamın o teneke bahsediyor ki bir kez ona inanıyorum asla mümkün şeyleri yapabilir bana nasıl onun hakkında ben sormaya devam Dr Eze adlı bir adam olduğunu söyledi o kadar hızlı yapmak. Ayrıca ben o benim öz endişe gerektiğini söyledi onun teması alırım nasıl ona sor, sonra bana dedim tamam ben bunu yapmak için elimden geleni yapacağım, onun e-posta iletişim kimliği ve onunla temasa onun numarasını verdi bana bol şans diliyoruz yaşam sonra ben ev ev kazanılmış gitti de, kapım benim evde i yok yok o kadar çok şey şimdi ben benim kapı kilidi yoktu düşünüyordum elimde anahtarla bakmak düşünüyordum korkmuş oldu açık olduğunu tespit kısa bir kelime ben içeri ve orada herhangi bir vücut evde ya da kocam içeri alıyorum kontrol gerektiğini aklıma geldi, benim kocam evde yaptığı şeyler uzaklaşmaya bulundu sonra ben onun numarasını i was almak reddediyor demeye başladı Bir deli köpek gibi ağladım ve daha sonra bir arkadaşım bana bugün bir kişiyi verdi benim bilgisayar i Dr Eze de ben onun cep telefonu onu aradım denilen bu adamı gönderilecektir almayı ben hatırlıyorum ne yok yok ağladım ki i O bana çok iyi konuştu arkadaşım alınan ve ben mutlu oldu benim telefon kocam bana onun söylüyordu bilmeden zil duydum sadece üç gün biz iş de Dr. Eze tarafından yapıldı sonra çok bana geri gel benim kocam, Sonra tekrar bir ay sonra onu kabul ne yaptığını bana yaptığı üzgünüm, ben teslim kadar bu yüzden ifademi geri kalanı böyle acı nazik temas halinde güvenle ben benim kardeşlerine bu yüzden tekrar iyi ifade vermek onun için hamile olduğunu Bu e-postaya sahip bu büyük adam ezeokekospellcaster@gmail.com OR +27611515847 ÇAĞRI

  YanıtlaSil
 84. merhaba, makale çok güzel ama heteroseksüel birisi tarafından yazıldığı çok belirgin. bu olayı yaşamayan anlayamaz. öncelikle herkesin kafasını şiddetle karıstıran bir konuya acıklık getireyim.eşcinsellik kendisi içinde birçok guruba ayrılır. Ben kendi durumumdan bahsedeyim.
  dindar 35 yasında bir erkeğim. evin 3. oğluyum. kadınlara hiç ilgi duymuyorum, genc erkekler ilgimi çekiyor ki bu elimde olan birsey degil. elimde olan birsey olmasıgındanda buna tercih diyemezsiniz. Ben bunun kesinlikle bir hastalık oldugunu düşünüyorum. en azından bu durumdan memnun olmayıp rahatsızlık duyan ve tercihi oılmadan bu yönelimde olanlar için kullanıyorum bu ifadeyi. çünkü tercihi olanlar için hasta diyemeyiz. onlar iradi olarak bunu seçmişlerdir. doğru veya yanlış olduguda subjektif bir konudur. ayrı bir platformda tartışılır.

  Öncelikle tercihi olmadan benim gibi bu hastalığın pencesinde olanlara sesleniyorum. KEsinlikle büyük bir imtihandayız. Hatta hayattaki en ağır imtihan bile denebilir. Mutlaka bunun bir karşılıgı olacaktır.

  hayatımın son 15 yılı bu hastalığı arastırmakla geçti. uluslararası ve stk ların baskıları nedeniyle bu konuda bilim merkezleri kurulamıyor. En büyük sıkıntı bu.

  Yaptığım araştırmalarda kısmen mesafeler aldım. Bence bu hususta araştırma ve bilim merkezleri kurulmalı. Buradan maddi durumu iyi olup, bu sıkıntıyla imtihan edenleri birlikte hareket edip çözüm için mücadeleye davet ediyorum. Desteğinize ve fikirlerinize açığım.

  Bu işin çözümünü beraber bulalım. İnsanlığa büyük bir katkımız olsun.

  Not: yazımı dikkatlice ele alırsanız eşcinselliği tercih olarak benimseyenlere hiçbir olumsuz yaklaşımım yoktur ve saygı duyuyorum. Ancak içindeki durumu begenmeyen ve rahatsızlık duyan kurtulmak istiyen kişiyide engellemek size yapılan baskılardan farklı degildir. Lütfen saygı duyun.

  destekleriniz için maillerinizi bekliyorum : aseke@mynet.com

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. senin epey kafan karışmış arkadaşım.. inancın sağlıklı düşünmeni engelliyor, çünkü gerçek olarak yaşadığını değil de inancını kabul ediyorsun bu yüzden kendini illa ki hasta ya da sapık olarak görmek zorunda hissediyorsun. ah bu araplar. dünyayı doğayı hayatı 5 duyumuzla yaşadıklarımızı inkar ettirip bir arap masalına inanmamızı istiyorlar.. konuya dönersek, dinden kurtul ve özgür düşün özgürce hisset hissettiğin gibi yaşa derim. dininin kurucusu arap yarım adasındaki en güzel kadınları eş yapmış kendine sen ise bir tane bile sevgilin olmadan öleceksin oh ne güzel şey.. bir gün cesaretini topladığında göreceksin ki tercih olmadığını kabul ettiğin gibi hem doğada yaygın olduğu için doğal olduğunu hem de iki reşit insan arasında yaşandığı sürece kimseye zararı olmadığı için normal olduğunu kabul edeceksin. yaşamadan yaşlandığın için pişmanlık duyacaksın. yapma kardeşim etme kardeşim, birey ol, kendin ol, heteroların zulmünden bencil baskısından kurtar kendini derim. ben bunu 14 yaşımda başardım sen 35inde neyi bekliyorsun. ne çarpıldım ne yamuldum. bedensel ruhsal gayet sağlıklıyım. çevremde herkes türlü psikolojik sorunlarını çözmek için benden destek alırlar..

   Sil
 85. hicr suresi 68-76...

  YanıtlaSil
 86. Yani, Arkadaş doğru söylemiş. Eşcinselliğin genetik bir özellik olması mümkün değil. Genetik özellikler bir nesilden bir nesile çoğalırken devredilir. Eşcinseller de çoğalamıyorsa nasıl bir genetik özellikdir bu arkadaş?

  YanıtlaSil
 87. hormonal bozuklukla ne ilgisi var yahu. aktif gey kavramı bile bu asılsız savı çürütmeye yeter.. aşırı kıllı kalın sesli kocaman penisli geylerin cirit attığı porno filmlere de mi denk gelmediniz.. bi anlaşılamadı gitti yahu. heteroseksüellik biseksüellik ve homoseksüellik canlılar aleminde görülen 3 temel cinsel yönelimdir. bu yönelimler doğadaki cinsellik mekanizmasının 3 ana dişlisidir. örneğin, bütün homoseksüelleri öldürseniz homoseksüelliği yok edemezsiniz, doğa bu olguyu tekrar var edecek ve kendine has sebeplerle (nüfus dengeleme, akrabalarda kısırlığı önleme gibi onlarca sebeple) farklı yönelimleri doğa kendi cinsel döngüsünde kullanacaktır.. yönelimler tercih değildir, irade sorunu değildir, hastalık değildir, sapıklık değildir, hormonal bozukluk, rahatsızlık vs değildir.. küçücük çocukken yönelimini herkes hisseder, zamanla hisler dönüşü olmaz şekilde güçlenir ve ergenlikten itibaren hayata geçirilmeye başlanır. farklı yönelimler nasıl oluyor da doğal kabul edilebilir? e çünkü tüm doğada tüm yeryüzünde tüm canlılar aleminde vardır yaygındır da ondan doğal kabul edilmelidir.. belgesel denilince sadece aslanın bufaloyu parçalamasını seyreden bu zorba ruhlu dünya azıcık seksoloji ile ilgilense cinselliğin heteroseksüellikten ibaret olmadığını anlayacak. ama heteroseksist çoğunluğun işine gelmiyor. biseksüellik ve homoseksüellik nasıl olur da normal kabul edilebilir? edilmelidir çünkü iki yetişkin arasında yaşandığı sürece kimseye zararı yoktur ve böylelikle haksızlığa yarımcılığa uğrayan depresyonla intihar saplantısı ile boğuşan farklı yönelimdeki kişilerin yaşam kalitesi artacaktır, heteroların cinsel faşizmi azalarak değil bir an önce sonlandırılmalı, cinayetler intiharlar haksızlıklar bitmelidir.

  YanıtlaSil
 88. Herkes bilmiş bilmiş ahkam kesiyor.. Bilim diye bir şey var. Seksoloji diye bir şey var. Cinsel konuların sencesi bencesi olur mu yahu, ne güldüm. Bizim millet okumaktan nefret eder ama her konuda uzman.. Ah ahah.. Dünya Sağlık Örgütü ve onlarca saygın psikiyatrik kuruluşun yüzyıllardır süren araştırmalara dayanarak nihayet üzerinde konsensusa vardığı sonuç: Eşcinsellik ve biseksüellik tıpkı heteroseksüellik gibi doğadaki canlılar aleminde belli oranlarda rastlanan temel yönelimlerdir. Yaşam kalitesini artırdığı için pozitif yönelimlerdir. Aksini söyleyenler; heteroseksist, politik, dinsel ya da cahilce kişisel iddiada bulunuyorlar demektir, farklıları kendi yöneliminde olmaya zorlayan bencil ve egoist bir tutum içindeler demektir.. Bu arada, yukarıdaki yazıda da yanlışlar var, eşcinsellik ve biseksüellik hormonal bozukluk falan değildir, hiçbir bilimsel kuruluşun makalesinde böyle bir iddia yoktur. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, birbirinden maço ve erkeksi geylerle tanışmamış ortalama yurdum insanının yanılgısından başka bir şey değildir. Kısacası sırf bozukluk olduğu sonucuna ulaşmak amacı ile eşcinsellik ve biseksüellik için ileri sürülen bütün nedenler çürütülmüştür, tıpkı heteroseksüellik gibi doğadan geldikleri, yani bir tercih olmadıkları, ana rahmine düşüldüğü an ve sonraki ilk 4-5 yıl içinde oluşageldikleri, çocukluk ve ergenlik döneminde iyice oturup birer yönelim oldukları düşünülmüş, genetik faktörlerin oldukça ağır bastığı görüşü benimsenmiştir.

  YanıtlaSil
 89. Akrabalık bağı bulunmayan İki yetişkin insan birbirini seviyorsa bu nasıl hastalık olabilir? Pedofiliyle,tecavüzle,ensestle eşcinselliği bir tutamazsınız.Eşcinsellik kusur veya hastalık değildir.Her erkekte kadınlık,her kadında erkeklik hormonu var yazmışsınız.Kusur dediğiniz göreceli bir kavram.Amaç üremekse her heteroseksüel ilişki bu amaçla yapılmıyor ki.Dinlerin işi gücü bırakıp bu konuya saplanıp kalmaları da gülünç.İnsanlık var olduğundan beri eşcinsellik var,özellikle de dini topluluklarda.Yetişkinler arasında yaşandığı müddetçe bir insanın kendi cinsinden bir insanı sevmesinden daha doğal bir davranış olamaz.

  YanıtlaSil
 90. Eşcinsellikle ilgili yanlış fikirler çok. Ama biz böyle doğduk ve bunu değiştrebilmemiz mümkün değil. Bizde isterdik çocuk sahibi olmak, toplumda normal karşılanmayı...

  Neyse...
  1-Erkek bedenine sıkışmış kadın değiliz, ben gayet erkek gibi hissediyorum kendimi.
  2-Hormonal bozukluk değil benim kadın göğsü gibi göğsüm, ince bir sesim falan yok sakallı bıyıklı bir erkeğim
  3-Elbette içimizde modayla ilgilenler vardır hatta bir çok eşcinsel giyimine önem verir çünkü kendi gibi olanların dikkatini çekmenin başka yolu yoktur. En varoş yerlerde yetişip model gibi giyinen birisi var eşcinsel olabilme ihtimali yüksektir.
  4-Bizim de içimizde dindarı, milliyetçisi, komünisti vardır. LGBT eylemlerinde sol kesimi görüyorsunuz ama eşcinsellik en yaygın tarikat ve cemaatlerde söz konusu.
  5-Bizde de pasif ve erkek gey denen bir kavram vardır. Her ilişkide bu kavram olmak zorunda değildir ama dengeli bir ilişkide olmalıdır. Aktif taraf daha baskın, sözünü dinleten, sahiplenen kesim olur genelde.

  YanıtlaSil
 91. Penise fiş, vajinaya priz dersek doğada canlılar hep priz işi üzerine yaşarlar. 2 priz veya 2 fiş birbirine hiç bir zaman uyum sağlayamaz. Ama bir prizle bir fiş öylemi? Uyum sağladıkları gibi birleştiklerinde ampülü yakarlar. Hem priz olup priz isteyen veya fiş olup fiş isteyen afallar, ne yapacağını bilemez, ampülü yakamaz. Evrim, doğa, tanri veya allah tasarimci kimse. Veya hiç tasarimciyi karıştırmadan varolan bedenlerimize bakacak olursak mantık priz işi diyor. Yok o inaniş yok o lgbtlilerin baskisiyla olayi normalleştiren bilimsel kuruluşlarla anlatmadim. Priz işiyle anlattim

  YanıtlaSil
 92. eşcinsellik tercih degil bir yaradılıştır bu kadar basit cevabı cahiller anlayamaz

  YanıtlaSil
 93. DR'Yİ BÜYÜK BURADAN TEŞEKKÜR EDERİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEREK İÇİN BİZE EMAIL ÖĞRENİYOR (drsunnydsolution1@gmail.com
  benim adım Bayan Fatima, 5 yıl boyunca kocamla evlendim, bu yıl bir araya geldiğinde mutlu birlikte yaşıyordum ve o kızla tanıştığı bir iş gezisi için Avustralya'ya gelene kadar o zaman benden ve çocuklardan nefret ediyorduk ve seviyorum sadece onun. Bu yüzden kocam geziden döndüğünde beni ve çocuklarımızı tekrar görmek istemediğini söyledi, bu yüzden bizi evden çıkardı ve şimdi o diğer kadını görmek için Avustralya'ya gidiyordu. bu yüzden ben ve çocuklarım şimdi çok sinirli ve ben sadece annemle kalıyorum ve iyi tedavi edildi değildi çünkü annem babamın ölümünden sonra başka bir erkeğe evlendi, bu yüzden evlendiği adam onu ​​iyi tedavi etmedi. ve çocuklarım çok şaşırmıştı ve ben seviyorum ve çok seviyorum çünkü kocam eve geri almak için bir yol arıyordum, bu yüzden bir gün benim bilgisayarda geziniyorken bu büyü ile ilgili bir tanık gördüm DR Sunny, ifadeler internette bir hanımefendi tarafından paylaşılıyor ve beni çok etkilediğini düşünüyorum da deneyin. İlk başta korktum ama ne yaptığımı düşündüğümde ve çocuklarımın arasından geçtiysem, onunla temasa geçtim ve 24 saat sakinleşmemi söyledi, kocam bana geri gelecek ve en iyi sürprizim için bir çağrı aldım kocamdan sonra ikinci gününde soran çocuklardan ve ben DR Sunny'i aradım ve sorunların çocuğumun çözüldüğünü söyledi. Bu yüzden kötü bir hanımefendinin bu kadar uzun bir frenleme stresinden sonra ailemi geri almasını sağladım, böylece DR Sunny'den gelen bu yardımla hepiniz bu forumda DR Sunny'e büyük bir teşekkür borçlanmasını isterim ve ben benzer ya da benzer sorunlar ya da her türlü sorun için herhangi biri için de tavsiye ona onunla irtibata geçmelidir e-posta) (drsunnydsolution1@gmail.com) o hayatındaki tüm sorunlarınız ve önseçilerin çözümdür. bir kez daha e-posta adresini (drsunnydsolution1@gmail.com)

  AŞAĞIDAKİ HEYKELDE UZMANLAŞTIRILMIŞTIR.

  (1) Eski gününüzü isterseniz.

  (2) Her zaman kötü rüyalar görürseniz.

  (3) Eğer ofisinde terfi görmek istersen.

  (4) Kadınların / erkeklerin peşinizi koşmasını isterseniz.

  (5) Bir çocuğu isterseniz.

  (6) Zengin olmak istiyorsanız.

  (7) Eşinizi kocanızla sonsuza dek bağlamak istiyorsanız.

  (8) Mali desteğe ihtiyacınız varsa.

  (9) Nasıl kandırılmışsınız ve sizi kurtarmak için para kaybedersiniz.

  (10) Boşanmayı bırakmak istersen.

  (11) kocanı boşamak istiyorsan.

  (12) İsteğinizin verilmesini istiyorsanız.

  (13) Gebe kalma büyüsü bebeği tasavvur etme

  (14) Ne kadar çok aşamada olursanız olun, rahatsız edici mahkeme davalarını ve boşanmayı kazanmanızı garanti etmek

  (15) Evliliğinizi veya ilişkinizi koparmaktan vazgeçin.

  (16) (HI V), (KANSER) gibi bir rahatsızlığınız varsa veya herhangi bir hastalık varsa.

  (17) Çocuğunuza veya kendinize kurban gitmeniz için dualara ihtiyacınız varsa.

  Size yardımcı olacak herhangi bir sorunuz varsa onunla tekrar temas kurduğunuzdan emin olun. e-posta adresi (drsunnydsolution1@gmail.com) hemen onunla iletişime geçin ... veya +2348077620669 numaralı telefonu arayın veya whatsapp yapın

  YanıtlaSil
 94. Bende eşcinselim erkeğim ve erkeklerden hoşlanıyorum neden acaba

  YanıtlaSil
 95. Dünya günahkarlar ile kaynıryorken eşcinselleri günah olarak yargılayan tüm insanlık dışı insanlar susun diyorum size konuşmaya hakkınız yok eşcinseller hakkında tek bir bilgiye sahip değilsiniz varsa bilginiz buyur kurtarın lanetli gördügünüz melekleri ben eşcinsel değilim bir bayan olarak kendi yeğenimin 7 yaşından 21 yaşına kadar milim milim eşcinsel kimliğine sahip olduğuna şahidim onun ve onun gibi aynı cinsel yönelime sahip olan insanlar kutsal görüyorum ve siz anormal geri zihinli insanlık dışı varlıklar sizleri değil insan iblis bile demekten utanıyorum eşcinseller kalpleri parçalanmış dünyadaki tüm acıları hisseden ve yaşayan tek gerçekler yaşasın onların dürüstlükleri sizler dürüstlükten kaçmaya devam edin

  YanıtlaSil
 96. Eski bilinenlere göre sexüel yönelimler hastalık olarak yahut sapkınlık olarak çokça dile getirilmiştir. Aslında yeni bilimsel ve tıbbi bilgiler ışığında eşcinsel yönelimler nasıl ki mavi ve yeşil gözlü insanlar vardır onlar gibi mutasyona uğramış genlerle alakıdır. Zira gaylik yönelimi olan bireylerin çoğunluğu klinefertel sendromu da denilen genetik bir mutasyonla doğarlar. Lezbiyenlik yönelimleri ise daha çok sawyer sendromu ile ilgilidir. Yine doğuştan gelen genetik bir mutasyondur. Bu daha önce ailedeki bir birey olmuş olup genlerle şuan ki kişiye aktarılmış da olabilir. Ailede hiç olmayıp seninle başlamış da olabilir. Taşıyıcı anne/babadan çocuklara geçmiş bir genetik mutasyon olma ihtimali her zaman daha büyüktür. Yine hiç bunlar olmayıp psikolojik bir etken olarak da ortaya çıkabilir. Bunu gen testi yaptırarak öğrenebilirsiniz. Aslında mavi ve yeşil gözlü insanlarda genetik mutasyonları nedeniyle bu şekildeki gözlere sahiplerdir. Hatta mavi göz mutasyonu ilk olarak Türkiye'nin karadeniz bölgesinde ortaya çıkmış bir mutasyondur. Mutasyona uğramış gene mutant diyoruz. Dolayısıyla mutant bir gene sahip bir kimse de mutant olmuş oluyor. Toplumda nasıl ki mavi/yeşil gözlü insanlar normal görülüyor. İşte bu eşcinsel yönelimler de normaldir. Bu toplumun yapısına göre yanlış değerlendirilmiş de olsa normal bir durumdur. Eşcinsel eğilim tarihte ilk Lut kavminde ortaya çıkmıştır ki o kavimde sadece gaylik mutasyonu bulunmaktaydı. İşte bu sebeple de ayetlerde gaylik kesin yasak olarak belirtilmişken lezbiyenlik hakkında bir hüküm geçmez. Ben dindar ve eşcinsel bir birey olarak Klinefertel sendromuna sahibim. Bunu değiştiremem çünkü doğuştan gelen bir gen mutasyonum var. Bu konu birçok kez psikolojik sıkıntı da çekmişliğim var. Ama Allahu teala beni bu şekilde yarattı. Bunu benim imtihanım olarak görüyorum. Ailem genetik mutasyonumu bilse de kesinlikle onlara eşcinsel ynelimimden bahsetmedim. Eğer bahsetmiş olsaydım da dışlanmaz kabul edilirdim. Yine de söylemeyi istemedim. Tabi bunda toplumdan dışlanma korkusu falan da yatmıyor. Hiçbir zaman insanların sizin hakkında ne düşündüğünü umursamayın! Çünkü onları memnun edemezsiniz. Biri bir şey isterken diğeri ondan nefret eder. Herkesin sevdiği şeyler farklıdır ne de olsa. Şuan kendimi hem içsel olarak kabul ettiğimden hem de Allahu teala'ya sığındığım için psikolojik herhangi bir sıkıntı çekmiyorum. Zira ben bu şekilde yaratıldım. Kimse bu konudaki tercihime bir laf söz edemez. Biz insanları neden mavi gözlü olduğu için yahut neden dawn sendromlu olduğu için yargılamıyoruz. Onlar da kimseyi eşcinsel yönelimi olduğu için yargılayamaz. Ha, ama bunun doğruluğu yanlışlığı mevzusu net ve belli bir hakikattir. Bütün dünya toplumlarında bu yanlış bir yönelim olarak görülür. Buradaki sonradan kazananlar psikolojik tedaviyle bunu atlatabilirler lakin doğuştan mutantlar bunu tedaviyle atlatmaları şuanın teknolojisiyle mümkün değildir. Eğer araştırmak isterseniz klinerfertel sendromuna, x mutasyonuna, sawyer sendromuna bakabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 97. x ve y mutasyonu ispat edilememiş bir araştırmadır. sonucu ispat edilememiştir.
  eşcinsellik kesinlikle doğuştan değildir. çevresel faktörlerin verdiği eğilimdir. örneğin taylantlı bir toplumda yetişirsen fare,kedi,köpek yersin ancak farklı bir toplumda yetişti isen tiksinir miden bulanır.
  günümüzde bu tür eğilimlerin artmasında en büyük etkenler her tv programına(yarışma,eğlence,dizi,film vs.) bir eşcinselin konulması . ve o eşcinselin maddiyatının ve iş konumunun çok çok iyi olması.
  ayrıca 2-3 yaşından itibaren konuşmaya başlayan çocuğun disney gibi (malum sahibi eşcinsel) carton network gibi kanallarda yayınlanan cinsellik, eşcinsellik,şiddet gibi figürleri fazlasıyla içeren çizgi filmlerle kişiliği oturmayan bireyleri bir kişilik bunalımına sokmalarıdır. ayrıca erkek çocuklarının anne ile arasına 4-5 yaşından sonra mahremiyet koyması gerekmektedir. çocuğu küçük yaşlardan itibaren çıplaklığa alıştırmak. iç çamaşırı bölgesine dokunmak onda kişilik bozuklukluklarına yol açması muhtemel gerçektir.
  Kısacası bir tercih gibi algı yapılmaya çalışmaktadır.
  ancak gerçek olan toplumlara yapılan dayatmadır. sağlıklı bir toplumda ve ailede yetişen hangi birey eşcinseldir ?
  yoktur. çevre şartları ahlaki olanın bilimsel olarak arzularına yenik düşmeyip cinsel hastalık olarak boşluğa düşmediği bir gerçektir.
  Eski bir atasözü herşin azı karar çoğu zarar der.

  cinselliktede aşırılık hastalığa yol açar.
  nasıl erkekler çok eşlilik istesede içindeki o isteği bastıra biliyorsa , sonradan oluşan bu tür bozuk düşünceleri sağlıklı bir toplumda bastırabilir.

  YanıtlaSil
 98. DR AJAYI BÜYÜ EVİ BÜYÜK ATALARI TARAFINDAN MUTLU OLMUŞTUR.

  Gey veya lezbiyen misiniz ve eşiniz sizi terk etti ama yine de onu seviyor ve tekrar hayatınızda olmasını istiyorsunuz, Dr Ajayi harika büyü tekeri bu iş için doğru kişi. İletişim Viber veya Whatsapp numarası: +2347084887094 veya E-posta: drajayi1990@gmail.com

  Evlilik problemin mi var?
  Adaletle ilgili sorunlarınız mı var?
  Patronunuzla sorunlarınız mı var?
  Çevrenizdekiler tarafından tehdit ediliyor musunuz?
  Farkında olmadan para mı harcıyorsunuz?
  Hamile kalmakta sorun mu yaşıyorsunuz?
  Piyango büyüsünün büyük kazanmasını ister misiniz?
  Geleceğini bilmek ister misin?
  Eşinizi tatmin etmiyor musunuz?
  Erkek arkadaşın seni terk mi etti?
  Herhangi bir sağlık sorununuz var ve çözüm mü istiyorsunuz?

  Viber veya Whatsapp Numarasıyla İletişime Geçin: +2347084887094
  E-posta: tüm ihtiyaçlarınız için drajayi1990@gmail.com.
  *GÜN 7 / 24 MEVCUTTUR.
  * Sonuçlar %100 garantilidir.

  YanıtlaSil

Google hesabı kullanmak istemeyenler yorum göndermek için Yorumlama Biçimi'nde Adı/URL kısmından seçim yapabilir.

Nötral.com, bilim, tarih, felsefe blogu, Copyright © 2016, Yazar: Can Güzel

Tema resimleri Bim tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.