Son Yazılar

Tanrısal Politika


Sağcılık, Solculuk ve Din İlişkisi


Ekonomik ve sosyal yapı olarak solculuk, sosyal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen ve/ya zenginliğin eşit dağılımını destekleyen bir politik görüştür. Sağcılık ise, geleneklere bağlı hareket eden ve/ya belli kişilerin gücüne daha fazla ağırlık veren, aynı zamanda serbest piyasa ve kişisel mülkiyete önem veren bir sistemdir. İlahi dinlerin emirlerine bakıldığında, dinlerin ne sol ne da sağ görüşü tam olarak benimsemedikleri görülebilmektedir. Evet, çoğu din (İslam, Hinduizm, Hıristiyanlık...) sağcılığın benimsediği gibi muhafazakârdır ancak aynı zamanda sağcılığın tam tersine asla liberal ve kapitalist düzeni benimsemezler.

Dinler, kapalı ve sol bir ekonomik düzeni desteklerler. Paraya bağlı yaşam ve sınıfçılık olmamalı, faiz ve senet yasaklanmalıdır. Ayrıca İslam’da milliyetçiliğin aksine ümmetçi anlayış hâkimdir. Kardeşlik önemlidir ve her Müslüman, zenginliği ve milleti farketmeksizin birbirinin yoldaşıdır. İslam, bu özelliğiyle, sosyalizm ile ortak noktalar kazanmıştır. Sosyalizm gibi, İslami düzende de kişiler ekonomik ve sosyal konumlara göre sınıflara ayrılmazlar. Aynı zamanda İslam’da, emek ve iş çok önemlidir. Kimse hakkı olmadan, faizle ve para manipülasyonuyla bir yerlere gelemez. İslam’da “büyük balığın küçük balığı yemesi” ve “bırakınız yapsınlar” gibi sağ görüşler asla kabul edilemez. Dinler kapitalist karşıtıdırlar ve özellikle İslam, toplum içinde yaşayan bireylerin mal varlığını birbirine eşitlemeye çalışmıştır. İslam’da, toplumlarda bireyler arası ekonomik uçurumu öneyici zekât ve sadaka gibi kavramlar bulunmaktadır. Bu önüyle İslam sağ yönetimden çok sola, hatta sosyalizme yakındır.

Sol düşüncenin en temel ilkelerinden birisi, devrimciliktir. İslam, yerinde saymayı kabul etmez ve yenilik ister. Devrim kısaca, varolan bir düzeni halk ayaklanmasıyla değiştirmek anlamına gelmektedir. Peygamber dönemi İslam'ın yayılışındaki süreci göz önünde bulundurursak, Hz. Muhammed tarihteki ilk devrimcilerden birisi kabul edilebilir. Günümüzdeki mevcut sistem yanlısı muhafazakar kesim, peygamber döneminde yaşasaydı, putperest olacak ve büyük ihtimalle peygamberin getirdiği yeni dini mevcut düzeni savundukları için reddedeceklerdi.

Din gibi özel ve geniş bir kavram asla tamamen sağ ve sol olarak değerlendirilemez. Ne sağcılık İslam’dır, ne de solculuk din karşıtıdır. İlahi kudrete sahip dinlerin, sağcılık ve solculuk gibi insan icadı yönetim şekilleriyle birlikte anılması bile saygısızlıktır. Ateist bir sağcı olabildiği gibi, şeriatçı bir solcu da olabilir, bu yüzden daha aydın bir bilinç için bu politik görüşlere karşı kalıplaşmış ön yargılarımızı kırmalıyız. Net olarak, İslam, ekonomi ve yönetim açısından sola, gelenekçilik ve özgürlükler bakımından ise sağa yakındır.

Şimdi sağ ile sol arasındaki farklara bakalım:

Sol Görüş
Ticaret: Adil ticaret
Destek: Çalışanlar
Odak: Toplum
Amaç: Bireysel Özgürlük
Mevcut Düzen’e Karşı Görüş: Sistem geliştirilmelidir. (Ütopya)
Aile Yapısı: Çocuk ile ailesi arasında sevgi ve güvene dayalı ilişki, samimi aile yapısı.
Eşcinselliğe Karşı Destek: %54
Savaşa Karşı Destek: %34
Tanrıya inanç: %78
Evlilik Dışı Sekse Karşı Destek: %90
Din: Bilimsel
Bireysel Haklar: Birileri incelemeli
Suçlular ve Fakirler: Yanlış sosyal ve ekonomik düzenin kurbanları

Sağ Görüş
Ticaret: Özgür Ticaret
Destek: İşverenler
Odak: Birey
Amaç: Ekonomik Özgürlük
Mevcut Düzen’e Karşı Görüş: Mevcut sistem yeterlidir.
Aile Yapısı: Çocuk ile ailesi arasında saygı ve korkuya dayalı ilişki, sert aile yapısı.
Eşcinselliğe Karşı Destek: %44
Savaşa Karşı Destek: %91
Tanrıya inanç: %87
Evlilik Dışı Sekse Karşı Destek: %80
Din: Kuralcı
Bireysel Haklar: Karışılmamalı
Suçlular: Suçlu olmayı seçenler
Fakirler: Çalışma isteği olmayan insanlar


Sağın ve solun hangi özelliklerinin İslam’a yakın olduğunu yorumlamayı size bırakıyorum…

Not: Sosyalizm ile İslami şeriatın birleştiği sosyalist İslami yönetimler daha önce de şimdi de varolmuştur. Bunların en ünlüleri ise Baas rejimleridir. - O -3 yorum:

 1. sağcılık ve solculuk 2 ayrı kutupdur ama islam birleştirici bir özelliğe sahiptir dolayısıyla islamla örtüsşmesi söz konusu değildir.

  YanıtlaSil
 2. Ozel mulkiyet ve serbest piyasa nasil sagda yer alabilir? Bu daha liberal bir gorus dolayisiyla sola daha yatkin degil midir? Yanlis biliyor da olabilirim yanit alabilirsem memnun olurum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Özel mülkiyet ve serbest piyasa tam olarak, süphesiz, tartışmasız sağda yer alır. Solda, devletçi ekonomi ve denetim vardır.

   Sil

Google hesabı kullanmak istemeyenler yorum göndermek için Yorumlama Biçimi'nden Anonim'i seçebilir. Nefret söylemi, ırkçılık ve reklam harici her türlü yorum ve eleştiri tarafsızca yayınlanacaktır.

Notral.com - tarafsız blog - Written by Kaotik Adam, Design by CC.com, - Copyright © 2018

Tema resimleri Bim tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.